Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

parkinsonova bolezen (1)  1.      Párkinsonov  -a -o prid. () med., v zvezi Parkinsonova bolezen bolezen živčevja s tresenjem in mišično togostjo: zdraviti Parkinsonovo bolezen
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA