Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

paladij (3)  1.      paládij 1 -a m (á) knjiž. svetinja, varuh: jezik je naš paladij
  2.      paládij 2 -a m (á) kem. platini podobna redka žlahtna kovina, element Pd: iridij in paladij
  3.      ruténij  -a m (ẹ́) kem. redka, trda žlahtna kovina sivkasto bele barve, element Ru: paladij in rutenij
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA