Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

onikati (7)  1.      oníkati  -am nedov. () nekdaj uporabljati v govoru s spoštovano osebo obliko tretje osebe množine moškega spola: čeprav je bila gospa njegova daljna sorodnica, jo je onikal; v mestih so se ljudje onikali
  2.      poníkati  -am nedov. ( ) 1. izginjati pod zemljo, zemeljskim površjem: reka ponika sredi dolge kotline 2. ekspr. izginjati, izgubljati se: potniki ponikajo v globino podhodov ∙ ekspr. bele potke ponikajo v široko cesto prehajajo
  3.      proníkati  -am nedov. ( ) s prislovnim določilom 1. v zelo majhni količini prihajati skozi kaj ovirajočega: voda pronika skozi steno / skozi zavese je pronikala dnevna svetloba / iz zemlje je pronikal potok 2. ekspr. pomalem, neopazno prodirati, se širiti: te ideje so začele pronikati tudi k nam 3. spoznavati s podrobnim, domiselnim razčlenjevanjem, povezovanjem: pronikati v zakone narave pronikajóč -a -e: padal je droben, pronikajoč dež; ima pronikajoče oči
  4.      oníkanje  -a s () glagolnik od onikati: onikanje ni več v navadi
  5.      ponícati  -am nedov. ( ) izginjati pod zemljo, zemeljskim površjem; ponikati: reka ponica že kar na sredi polja
  6.      ponikováti  -újem nedov.) izginjati pod zemljo, zemeljskim površjem; ponikati: potok ponikuje v ozki soteski ponikujóč -a -e: ponikujoča voda
  7.      vníkati  -am nedov. ( ) knjiž., s prislovnim določilom 1. v zelo majhni količini prihajati skozi kaj ovirajočega v kaj: v čevlje vnika vlaga / v sobo je vnikal ropot s ceste 2. pomalem, neopazno prodirati v kaj, se širiti v čem: tuje navade vnikajo v deželo 3. spoznavati s podrobnim, domiselnim razčlenjevanjem, povezovanjem; pronikati: vnikati v zakonitosti fizike
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA