Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

oklopnica (1)  1.      oklópnica  -e ž (ọ̑) voj. oklepna ladja: gradnja oklopnic
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA