Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

nerjavno (1)  1.      nèrjáven  -vna -o prid. (-ā) teh. odporen proti rjavenju: nerjavna kovina, zlitina; nerjavno jeklo
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA