Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

manjšalnica (1.422) 1.      manjšálnica  -e ž () lingv. beseda, ki izraža pomanjšanje: tvoriti manjšalnice / rad govori v manjšalnicah
 2.      abecédarček  -čka m (ẹ̑) manjšalnica od abecédar: okorne črke malega abecedarčka
 3.      ámorček  -čka m () manjšalnica od amor: naslikal je amorčke s svetlimi perutnicami; ta otrok je lep kot amorček
 4.      ángelček  -čka m (á) manjšalnica od angel: angelček božji; bila je ljubka kot angelček / baročni angelček s harfo v roki
 5.      ávšica  -e ž () ljubk. manjšalnica od avša: nikar se ne boj, ti avšica ti!
 6.      avtomobílček  -čka m () 1. nav. ekspr. manjšalnica od avtomobil: po klancu se je podil v svojem rdečem avtomobilčku; poltovorni avtomobilčki 2. igrača, ki predstavlja avtomobil: sredi kuhinje je navijal avtomobilček / deček je sedel v avtomobilček in ga hitel poganjati z nogami
 7.      bájtica  -e ž () nav. ekspr. manjšalnica od bajta: stesati si bajtico; imel je revno bajtico in pet otrok
 8.      balínček  -čka m () manjšalnica od balin(ec): vreči, zakotaliti balinček
 9.      balkónček  -čka m (ọ̑) manjšalnica od balkon: podstrešni balkonček
 10.      balónček  -čka m (ọ̑) manjšalnica od balon: spustiti meteorološki balonček / cel grozd pisanih balončkov; pren. ta izjava je bila poskusni balonček francoske diplomacije
 11.      bandêrce  -a s (ē) manjšalnica od bandero: cerkveno banderce
 12.      bánjica  -e ž (á) manjšalnica od banja: kopati dojenčka v banjici; lesena, pločevinasta banjica
 13.      barábica  -e ž () nav. ekspr. 1. manjšalnica od baraba: bil je prava barabica 2. nekdaj poulični otrok: predmestne barabice
 14.      barákica  -e ž () manjšalnica od baraka: samotna barakica
 15.      bárčica  -e ž () manjšalnica od barka: ribiška barčica ◊ zool. noetova barčica užitna školjka plitvih morij, Arca noae
 16.      baríglica  -e ž () manjšalnica od barigla: piti iz bariglice; bariglica žganja; bariglice za vodo
 17.      barílček  -čka m () manjšalnica od baril(ec): barilček dobre pijače
 18.      básenca  -e [sǝn] ž () ekspr. manjšalnica od basen: poslušaj mojo basenco
 19.      bátek  -tka m () manjšalnica od bat: udariti z batkom
 20.      bávtarica  -e ž (á) manjšalnica od bavtara: imel je odpeto bavtarico
 21.      bazénček  -čka m (ẹ̑) manjšalnica od bazen: otroško igrišče z bazenčkom
 22.      bêbček  tudi bébček -čka m (é; ẹ̄) manjšalnica od bebec: dati bebčku miloščino / ekspr. imeli so ga za bebčka
 23.      bèček  -čka in bečèk -čkà [bǝč] m (ǝ̄; ǝ̏ ) manjšalnica od beč: beček piva
 24.      bedáček  -čka m (á) 1. ljubk. manjšalnica od bedak: ne joči, bedaček moj mali! 2. redko bebček: norčevali so se iz vaškega bedačka
 25.      bêdrce  -a s (ē) manjšalnica od bedro: mastiti se s kurjim bedrcem / ekspr. poglej ta čedna bedrca

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA