Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

makrobiotika (1)  1.      mákrobiótika  -e ž (-ọ́) nauk o podaljševanju življenja
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA