Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

kreol (4)  1.      kreól  -a m (ọ̑) potomec evropskih priseljencev, zlasti Špancev, v Latinski Ameriki
  2.      kreolín  -a m () kem. temno rjava zmes katranskega olja in mila, ki se uporablja za razkuževanje: razkužiti hlev s kreolinom
  3.      kreólka  -e ž (ọ̑) potomka evropskih priseljencev, zlasti Špancev, v Latinski Ameriki
  4.      kreólski  -a -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na kreole: postaven kreolski častnik / kreolsko prebivalstvo
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA