Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

krščenduš (3)  1.      krščenduš  gl. kršenduš
  2.      kŕšendúš  in kŕščendúš in kŕščen dúš medm. (-ū) pog. izraža močno podkrepitev trditve: kršenduš, kako me zebe
  3.      prmèjkŕšendúš  in prmejkŕšendúš in prmèjkŕščendúš in prmejkŕščendúš medm. (--ū; -ū) pog. izraža močno podkrepitev trditve: prmejkršenduš, kako je danes mraz
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA