Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

konzonant (3)  1.      konzonánt  -a m () lingv. soglasnik: vokali in konzonanti
  2.      konzonánten  -tna -o prid. () lingv. soglasniški: konzonantne skupine
  3.      konzonantízem  -zma m () lingv. sistem soglasnikov: konzonantizem in vokalizem // nauk o tem
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA