Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

komediograf (6)  1.      komediográf  -a m () kdor piše komedije: največji živeči komediograf
  2.      komediografíja  -e ž () lit. literarno ustvarjanje, katerega izrazna oblika je komedija: proučevanje komediografije // komediografska dela, komedije: značilnost Gogoljeve komediografije
  3.      komediográfski  -a -o prid. () nanašajoč se na komediografe ali komediografijo: komediografski avtor / modernistični komediografski poskusi / Nušićeva komediografska dela
  4.      bulváren  -rna -o prid. () nanašajoč se na bulvar: bulvarna kavarna // slabš. lahkoten, malo vreden, plehek: bulvarni tisk; bulvarna komediografija / bulvarno gledališče
  5.      puščíčar  in púščičar -ja m (; ) knjiž. kdor piše epigrame: satiriki, komediografi in puščičarji
  6.      tragéd  -a m (ẹ̑) 1. kdor piše tragedije: grški tragedi; traged in komediograf 2. gled. igralec, ki igra glavne moške vloge v tragedijah: traged in komik / herojski traged
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA