Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

kajzer (3)



  1.      kájzer  -ja m (á) nižje pog. (nemški) cesar: kajzer Viljem II.
  2.      kájzerica  -e ž (á) hlebčku podobno pecivo, ki ima zgoraj več, iz sredine potekajočih polkrožnih zarez: žemlje in kajzerice / dunajske kajzerice
  3.      žémlja  -e ž (ẹ̑) ovalno oblikovano pecivo iz kvašenega testa z globoko zarezo po dolžini: pojesti za malico žemljo in jogurt; diši po svežih žemljah; zmleti suhe žemlje v drobtine; polovica žemlje / cesarska žemlja hlebčku podobno pecivo, ki ima zgoraj več iz sredine potekajočih polkrožnih zarez; kajzerica; koroška žemlja hlebčku podobno pecivo iz kvašenega testa, ki ima na sredini krogec in iz njega potekajoče zareze; primorska žemlja večja žemlja, pri kateri je vsaka polovica oblikovana iz zvitega testa




Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA