Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

jetrva (1)



  1.      jétrva  -e ž (ẹ̑) zastar. žena moževega brata; svakova žena, svakinja: obiskati jetrvo




Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA