Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

indija koromandija (1)  1.      Índija  Koromándija Índije Koromándije ž (í-á) po ljudskem verovanju dežela, kjer je vsega dovolj, kjer je zelo dobro: babica jim je pravila o Indiji Koromandiji / ekspr. vsa njena Indija Koromandija se je sesula namišljena, pričakovana sreča
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA