Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

ge=suficitaren (1)  1.      suficitáren  -rna -o prid. () publ. ki je na razpolago v preveliki, potrebe presegajoči količini: suficitarni material / glede lesa je ta pokrajina suficitarna / suficitarni poklici
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA