Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Zadetkov ni bilo: ge=noǝ̀ọ́ǝ̀ọ́