Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

emblem (3)  1.      emblém  -a m (ẹ̑) likovno znamenje, ki simbolizira kako pripadnost, dejavnost, idejo: heraldični emblem; rodbinski, vladarski emblem; emblem podjetja; žig s srpom in kladivom, emblemom Partije
  2.      emblemátičen  -čna -o (á) pridevnik od emblem: emblematično znamenje
  3.      prostozidár  -ja m (á) zgod. pripadnik prostozidarstva: emblem prostozidarjev
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA