Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

definitor (1)  1.      definítor  -ja m () rel. svetovalec, pomočnik predstojnika samostanskega reda: definitor v kapucinskem samostanu
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA