Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

bis (1.388) 1.      bís  medm. () izraža zahtevo po ponovitvi programske točke, še (enkrat): občinstvo je vpilo pevcem: bis, bis
 2.      bis  tkanina gl. bisus
 3.      bis...  ali bís... in bis... prvi del zloženk () kem. nanašajoč se na podvojitev atomske skupine v molekuli: bisfenol
 4.      bisága  -e ž (ā) nekdaj preprosta (dvodelna) popotna torba ali vreča za čez ramo: oprtati bisago; beračeva, ciganska bisaga; pren. ko so ga zalotili, je imel pripravljeno polno bisago laži
 5.      biságar  -ja m () redko človek z bisago
 6.      biságast  -a -o prid. (ā) podoben bisagi: bisagasta oblika predmeta
 7.      biságica  -e ž (ā) manjšalnica od bisaga: prišli so z bisagicami preko ramen
 8.      bíseksuálen  -lna -o prid. (-) med. nagnjen k obema spoloma: biseksualen moški
 9.      bíseksuálnost  -i ž (-) med. nagnjenost k obema spoloma
 10.      bíser  -a m () 1. okroglasta tvorba iz školjk, rabljena za nakit: biser se lesketa; iskati bisere; bleščeči biseri; ogrlica iz biserov; pren., pesn. nebo je posejano z biseri; solzni biseri; biseri rose ∙ bibl. metati bisere svinjam dajati, dati komu duhovno ali materialno dobrino, ki je ne zna ceniti // biseru podoben izdelek: stekleni biseri 2. ekspr. kar zaradi izredne lepote, plemenitosti vzbuja občudovanje: to dekle je pravi biser; biseri literature ◊ agr. fruškogorski biser peneče se belo vino iz okolice Fruške gore; kem. boraksov biser prozorna steklasta kroglica iz boraksa za ugotavljanje kovinskih oksidov; obrt. ohridski biseri umetno narejene kroglice za nakit, pokrite s srebrnkasto snovjo iz ribjih luskin
 11.      bíserast  -a -o prid. () redko ki se lesketa kot biser: biseraste potne kaplje
 12.      bíserček  -čka m () manjšalnica od biser: ogrlica iz biserčkov; njeni zobje so kot biserčki / jo poznaš? To ti je biserček
 13.      bíseren  -rna -o prid. () 1. ki je iz biserov, z biseri: biserni nakit; biserni uhani 2. ki se lesketa kot biser: biserni žarki; biserne kaplje rose / biserni sijaj zob / biserna matica notranja plast lupine nekaterih školjkbiserna poroka šestdesetletnica poroketekst. biserna preja svetleč se sukanec iz dveh različno debelih ali v različne smeri sukanih niti bíserno prisl.: biserno sijati; biserno beli zobje; biserno siva obleka
 14.      biseríti se  -ím se nedov. ( í) knjiž. lesketati se kot biser, iskriti se: vino se biseri v kozarcih; znoj se mu biseri na čelu
 15.      bíserje  -a s () knjiž. dragoceni kamni, biseri: biserje, zlato in srebro se je lesketalo; ogrlica iz biserja; pren. biserje deževnih kapljic
 16.      bíserka  -e ž () zool. kokoši podobna domača ptica z grahastim perjem; pegat
 17.      bísernat  -a -o prid. () nanašajoč se na biser: bisernat okvir / bisernat lesk ogrlice
 18.      bísernica  -e ž () 1. školjka, ki daje bisere: morska bisernica; školjka bisernica // redko biserovina: gumbi iz bisernice 2. muz. najmanjša tamburica za spremljavo ali vodilno melodijo: igrati na bisernico ◊ bot. lističasta, mušnici podobna goba, Amanita rubescens; vet. tuberkulozno vnetje potrebušnice pri govedu
 19.      bíserničen  -čna -o () pridevnik od bisernica: bisernična lupina
 20.      bísernik  -a m () um. okras v obliki niza biserov: stena sobe je bila okrašena z biserniki in rozetami ◊ zool. dnevni metulj z biserno se svetlečimi lisami na spodnji strani kril, Argynnis
 21.      bisernína  -e ž () 1. biserno okrasje: okrasiti z dragimi kamni in bisernino 2. redko biserovina: nož z bisernino v ročaju
 22.      bísernomátičen  -čna -o prid. (-ā) nanašajoč se na biserno matico: bisernomatični gumbi
 23.      bísernost  -i ž () knjiž. lastnost, značilnost bisernega: bisernost barve / žametnost in bisernost glasu
 24.      biseromášnik  -a m () rel. duhovnik, ki je dosegel šestdeset let mašništva
 25.      biserovína  -e ž (í) notranja plast lupine nekaterih školjk: gumbi iz biserovine; omara z vložki iz biserovine

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA