Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika

ateizem (5)  1.      ateízem  -zma m () tajenje, nepriznavanje boga, brezboštvo: popoln ateizemfiloz. filozofska smer, ki zanika eksistenco boga
  2.      a...  ali à... predpona v sestavljenkah () za izražanje manjkanja, odsotnosti tega, kar je pomen osnovne besede: ahuman, alogičen, amoralnost; asepsa, ateizem
  3.      ateístičen  -čna -o prid. (í) nanašajoč se na ateizem, brezbožen: ateistični svetovni nazor / ateistična literatura, propaganda, vzgoja
  4.      ìreligióznost  -i ž (-ọ̑) redko brezverstvo, ateizem: širjenje ireligioznosti / izraziti svojo ireligioznost
  5.      teízem  -zma m () filoz. nazor, ki priznava boga in njegovo vplivanje na svet: vplivi teizma; teizem in ateizem
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA