Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

akvadukt (2)  1.      akvadúkt  -a m () grad. mostu podoben objekt za pretok vode, zlasti preko globeli, strug: še danes stojijo ostanki rimskih akvaduktov
  2.      akvedúkt  -a m () grad. akvadukt: iz megle so štrleli loki akvedukta
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA