Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

a (54.876-54.900) 1.      vándranje  -a s () nižje pog. popotovanje: vandranje od vasi do vasi / vandranje po svetu // potepanje: popoldansko vandranje
 2.      vándrati  -am nedov. () nižje pog. popotovati: vandrati iz kraja v kraj / vandrati po svetu // potepati se: kje si vandrala celo popoldne vandrajóč -a -e: vandrajoč po svetu, je doživel marsikaj / vandrajoči pevci potujoči pevci
 3.      vándrovček  -čka m (ā) manjšalnica od vandrovec: po cesti gresta dva vandrovčka
 4.      vándrovec  -vca m (ā) nižje pog. 1. popotnik: sprejeti vandrovca; biti večni vandrovec 2. kdor opravlja svoje delo, službo tako, da se premika iz kraja v kraj: vandrovca sta igrala na harmoniko / obrtniški vandrovec potujoči obrtnik
 5.      vándrovski  -a -o prid. (ā) nižje pog. 1. ki (rad) popotuje: vandrovski človek / vandrovski nagon 2. ki opravlja svoje delo, službo tako, da se premika iz kraja v kraj; potujoč: vandrovski komedijant, pevec
 6.      vanilín  -a m () kem. bela, dišeča snov, dobljena iz vanilje ali narejena umetno: uporaba vanilina v proizvodnji čokolade, likerjev, parfumov / umetni vanilin; neskl. pril.: vanilin sladkor
 7.      vanílja  in vanílija -e ž (í) tropska rastlina z velikimi zelenkasto rumenimi listi ali njeni posušeni plodovi, ki se uporabljajo kot dišava: strok vanilje / nasadi vanilje / konjak z jajci in vaniljo; cimet, klinčki in vanilja
 8.      vaníljev  in vanílijev -a -o prid. (í) nanašajoč se na vaniljo: vaniljev vonj / vaniljeva paličica / vaniljev liker, sladoled
 9.      vaníljevec  in vanílijevec -vca m (í) tropska rastlina z velikimi zelenkasto rumenimi listi, katere posušeni plodovi se uporabljajo kot dišava: listi vaniljevca; vaniljevci in cimetovci
 10.      vaníljin  in vanílijin -a -o prid. () nanašajoč se na vaniljo: vaniljin sladoled ♦ gastr. vaniljin sladkor sladkor z dodatkom vanilje
 11.      vapíti  -ja m () zool. jelen z velikim nazaj zavitim rogovjem, Cervus elaphus canadensis
 12.      vár 1 -a m () teh. strjen material, ki je pri varjenju zmehčan ali staljen: zgladiti var / čisti var del vara, v katerem je pretaljen samo dodajni material
 13.      vár 2 -a m () elektr. enota za merjenje jalove moči električnega toka: meriti v varih
 14.      váralica  -e ž () zastar. varavec, slepar: on je varalica, izogibaj se ga / sleparji in varalice goljufi
 15.      varán  -a m () nav. mn., zool. kuščarji z dolgo glavo in vratom, z navadno dolgim debelim repom in globoko preklanim jezikom, Varanidae
 16.      váranje  -a s () glagolnik od varati: varanje lahkovernih ljudi / varanje moža
 17.      varánt  -a m (ā) jur. del listine, s katerim se potrdi zastavitev uskladiščenega blaga; zastavnica: izročiti varant banki
 18.      várati  -am nedov. () 1. z določenim namenom zavajati koga v zmoto: varati prijatelja; varati koga z lepimi besedami / varati samega sebe slepiti ∙ videz vara resnica je pogosto drugačna, kot je videti na prvi pogled 2. biti nezvest v zakonu: ženo vara že tri leta / varala ga je s svojim šefom 3. star. goljufati: varati pri kartanju várati se 1. zaradi napačnega sklepanja, ravnanja ne dosegati tega, kar se pričakuje: varati se pri kupčiji; varati se v ljubezni, upanju 2. biti v zmoti; motiti se: varati se v sodbi; zelo, ekspr. bridko se varate, če tako mislite / ekspr. če me oko, spomin ne vara, sem to dekle že nekje videl varajóč -a -e: varajoč privid váran -a -o: varano ljudstvo
 19.      várav  -a -o in varàv -áva -o prid. (ā; á) star. ki vara: varave ljubice // varljiv: varavo upanje váravo in varávo prisl.: varavo prepričevati
 20.      váravec  -vca m (ā) ekspr. kdor vara: ne verjemi mu, on je velik varavec
 21.      várčen  -čna -o prid., várčnejši (á ā) ki si prizadeva porabiti čim manj a) denarja: varčen človek; biti varčen / varčen pri izdatkih b) dobrin sploh: varčna gospodinja / biti varčen pri hrani, obleki ● ekspr. to je varčen avtomobil ta avtomobil porabi malo goriva; ekspr. je varčen v besedah je redkobesedenelektr. varčni transformator transformator, pri katerem imata primarno in sekundarno navitje skupne dele várčno prisl.: varčno ravnati z denarjem; živel je zelo varčno
 22.      varčeválčev  -a -o [č] () pridevnik od varčevalec: varčevalčeva hranilna knjižica
 23.      varčeválec  -lca [c] m () kdor varčuje pri banki, hranilnici: varčevalci dvigujejo denar / stanovanjski varčevalec
 24.      varčeválen  -lna -o prid. () nanašajoč se na varčevanje: varčevalni ukrepi / varčevalna doba / varčevalni dan dan varčevanja
 25.      varčeválka  -e [k tudi lk] ž () ženska oblika od varčevalec: vpisati vlogo varčevalke

   54.751 54.776 54.801 54.826 54.851 54.876 54.901 54.926 54.951 54.976  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA