Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

Titoizem (1)  1.      titoízem  -zma m () politična smer v Jugoslaviji po letu 1948, imenovana po Titu
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA