Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika

ge=met* (76-100) 1.      metilén...  prvi del zloženk (ẹ̑) kem. nanašajoč se na dvovalentni radikal, izveden iz metana z odvzemom dveh atomov vodika: metilenjodid, metilenklorid
 2.      metilénski  -a -o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na metilen: metilenska skupina / metilensko modrilo obstojno modro barvilo za barvanje mikrobov, tkanin
 3.      metílj  -a m ( í) nestrok. v žolčevodu ovc in goveda živeči zajedavec, ki povzroča huda obolenja jeter, strok. (veliki) metljaj: ličinke metilja
 4.      metíljav  -a -o prid. (í) vet. metljav: metiljavo govedo
 5.      metíljavost  -i ž (í) vet. metljavost: živinozdravnik je ugotovil metiljavost
 6.      métin  -a -o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na meto: metini listi / metin čaj / metina potica
 7.      metíranje  -a s () glagolnik od metirati: stavljenje in metiranje je končano; napaka pri metiranju
 8.      metírati  -am nedov. () tisk. urejati, razvrščati stolpce stavka (v strani), lomiti: osmo stran je on metiral metíran -a -o: članek je napačno metiran
 9.      métje  -a s (ẹ́) glagolnik od meti: metje rok / metje prosa
 10.      metje  gl. métier
 11.      Métka  -e ž (ẹ̑) pog., ekspr., v zvezi izbirčna Metka izbirčen človek, zlasti otrok: ti si pa res izbirčna Metka
 12.      mêtla  -e ž (é) 1. priprava za pometanje iz zvezanega svežnja vejic, šib, ščetin z držajem: izdelovati, prodajati metle; slika čarovnice na metli; metla in smetišnica; drži se, kot bi metlo požrl zelo vzravnano, togo; domišljavo / brezova metla / ta metla je že obrabljena 2. ekspr. rep kometa: repatice so vlačile svoje metle po nebu ● ekspr. on je prava metla ni samostojen, odločen; ni ugleden, cenjen; ekspr. za žensko nista le metla in kuhalnica pometanje, pospravljanje in kuhanje; ekspr. pomesti nasprotnike z železno metlo odločno, neprizanesljivo, s silo jih odstraniti s kakega položaja; preg. nova metla dobro pometa delavec, uslužbenec, zlasti višji, si na novem delovnem mestu zelo prizadeva izboljšati delo, razmerebot. navadna metla grmičasta rastlina z rumenimi metuljastimi cveti, Sarothamnus scoparius
 13.      metlák  in metlják -a m (á) agr. sirek (za izdelovanje metel): zadruga je sejala metlak / sirek metlak
 14.      metlár  -ja m (á) 1. izdelovalec metel: metlarji in krtačarji 2. nestrok. metlak
 15.      metlárstvo  -a s () obrt za izdelovanje metel: razvoj metlarstva
 16.      mêtlast  -a -o prid. (é) 1. ekspr. podoben svežnju vejic, šib, ščetin pri metli: dolge, metlaste obrvi mu visijo nad oči / lisica z metlastim repom 2. agr. ki ima goste poganjke, vejice: ta češnja ima metlaste veje mêtlasto prisl.: metlasto trdi brki
 17.      mêtlica  tudi metlíca -e ž (é; í) 1. manjšalnica od metla: očistiti preprogo z metlico; metlica za stranišče ♦ muz. metlici podobna priprava za udarjanje, igranje na boben 2. gospodinjska priprava iz tankih žic za stepanje beljakov, smetane: kupila je zajemalko, metlico in kuhalnico / metlica za sneg 3. nar. socvetje moških cvetov na vrhu stebla koruze; lat: koruza že dela metlice; z metlic se je osipal cvetni prah 4. nav. mn., žarg., avt. priprava za brisanje avtomobilskih stekel; brisalec
 18.      metlíčan  -a m () vino iz okolice Metlike: spila sta liter metličana
 19.      metlíčast  -a -o prid. (í) podoben metlici: ječmen z metličastim klasom / metličasta oblika metlíčasto prisl.: metličasto se razraščati
 20.      metlíčavost  tudi metličávost -i ž (í; á) agr. bolezen, ki povzroča metličasto razraščanje drevesnih poganjkov: gabrova, jablanova metličavost
 21.      metlíčevje  -a s (í) bot. šibasta obmorska grmičasta rastlina z rumenimi cveti; brnistra: vlakna metličevja se uporabljajo v tekstilni industriji
 22.      metlíčje  -a s () tanjše veje, zlasti brezove, za metle: v gozdu je narezal metličja
 23.      metlíka  -e ž (í) 1. bot. zelnata ali grmičasta rastlina z različno oblikovanimi listi in od plodnice ločenimi cvetnimi listi, Chenopodium: metlike in lobode / stajska metlika rastlina s trikotnimi kopjastimi listi in majhnimi zelenimi cveti v socvetjih, Chenopodium bonus-henricus 2. nar. pelin
 24.      metlíšče  -a s (í) držaj metle: izdelovati metlišča; zlomiti metlišče
 25.      metlíški  -a -o prid. () nanašajoč se na Metliko: metliški muzej / metliška črnina; metliško kólo kólo iz okolice Metlike

   1 26 51 76 101 126 151  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA