Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Sekcija za terminološke slovarje

Gledališki terminološki slovar


           Naslovnica         CIP         Uvodna poglavja         Viri in literatura         Kolofon         Iskalni opis       


Iskanje po Gledališkem terminološkem slovarju
 
Tiskana izdaja

Iskanje po tujejezičnih ustreznikih


Posebni znaki:Ä ä á à Á é è ê í ì Ö ö ó ò ô ŕ ß Ü ü ú ¦ ➜ ↔ (za kopiranje v iskalni izraz)
Primeri: drama- iztočnice, ki vsebujejo niz "drama".
iz=drama- iztočnica drama.
bv:m in iz=p*- samostalniki moškega spola, ki se začnejo na p-.
iz=*alnik- iztočnice, ki se končujejo na -alnik.
iz%>40- iztočnice, daljše kot 40 znakov.
iz=d??ma- iztočnice na d-, ki so dolge 5 črk in se končujejo na -ma.

Zapisi v zbirki imajo podatkovna polja z naslednjimi oznakami:
           iz  iztočnica
           obr  obrazilo
           bv  besedna vrsta
           kaz  kazalka
           raz  razlaga
           dvoj  dvojnica iztočnice
           izg  izgovor
           poj  kvalifikatorsko pojasnilo
           jezus  jezik ustreznika
           stpom  številka pomena
           ustr  ustreznik
           prim  razmerni izraz
           rioz  oznaka razmernega izraza

Zapisi v zbirkah ustreznikov imajo podatkovna polja z naslednjimi oznakami:
           au  angleški ustreznik
           nu  nemški ustreznik
           fu  francoski ustreznik
           iu  italijanski ustreznik
           slnus  slovenski termin
           bv  besedna vrsta ustreznika
           stpom  številka pomena slovenskega termina

Iskalni izraz ima v splošnem lahko obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom &, in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje,
           !: ne vsebuje,
           =  je enako,
           != ni enako,
           <  manj kot,
           >  več kot,
           %< dolžina polja manjša kot,
           %= dolžina polja enaka,
           %> dolžina polja več kot.

Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število na eni strani prikazanih zadetkov pa je omejeno na 100.
Slovar obsega 2.967 iztočnic. Za pripombe ali predloge, prosim, kliknite tukaj. Stran in zbirke so bile postavljene 14. junija 2011. Zadnja sprememba: 14. junij.
Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/c/term/gledaliski/index.html