nova beseda iz Slovenije

tone pavček (341)


vse čudovito, polno in v sebi izpolnjeno.      Tone Pavček      DRUGA Pesniška zbirka je razdeljena na dva cikla  A
Riko Debenjak, Mitja Mejak, Dominik Smole,      Tone Pavček,      Jože Ciuha, Janez Bernik, Andrej Jemec, Ladko  B
tem koščku sveta, a smrt poimenujejo z nami...      Tone Pavček:      Iz slovenskih pesmi Končno umreti tu, kjer smrt  B
počivat pod krošnjo njegovo, v tvoj mrtvi hlad.      Tone Pavček:      Drevo Novejša Pavčkova poezija, ki je tako neposredno  B
Kajetan Kovič, Ciril zlobec, Dušan Moravec,      Tone Pavček,      Vladimir Kavčič, Andrej Inkret.K tem podpisom  D
Matej Bor, Filip Kalan Kumbatovič, Mira Mihelič,      Tone Pavček,      Janez Menart - so se v društvu tudi takrat razgorevali  D
sestavljali še Kajetan Kovič, Janez Menart in      Tone Pavček.     V njihovi družbi (vsi so bili navzoči tudi na  D
glasoval predstavnik Društva slovenskih pisateljev      Tone Pavček).     Slovensko vodstvo je sprejem amandmajev prikazovalo  D
Dolenjska in Bela krajina. Slavnostni govornik bo      Tone Pavček.     Z recitacijami del dolenjskih in belokranjskih  D
vstopa v četrto sezono. Prvi lavreat je bil      Tone Pavček,      sledili sta Desa Muck in lani Janja Vidmar.Te  D
vstopa v svojo četrto sezono. Prvi lavreat je bil      Tone Pavček,      sledili sta Desa Muck in lani Janja Vidmar.O  D
fotografij] Joco Žnidaršič; [avtor besedila      Tone Pavček].     - Spremenjena in dopolnjena izd.  D
pesnikom Izetom Sarajlićem. Pesmi objavljajo      Tone Pavček,      Meta Kušar in Marko Hudnik, prozo Feri Lainšček  D
Lojze Krakar, Janez Menart, Kajetan Kovič,      Tone Pavček,      Ciril Zlobec, Dane Zajc, Gregor Strniša, Tomaž  D
življenja porodilo že mnogo, z ljubeznijo zapisal      Tone Pavček.     Naš znani pesnik je doma iz mirnopeške doline  D
slovenski umetniki obdelujejo svoje vinograde:      Tone Pavček      na Dolenjskem, Josip Osti v Tomaju... Gospod  D
Partljič, dr. Manca Košir, Niko Grafenauer,      Tone Pavček,      Desa Muck, dr. Igor Saksida) razpravljali, kako  D
Julija Nemaniča. Pesnik      Tone Pavček      je prispeval verze, 224 vrhunsko izdelanih fotografij  D
in samotnim potohodcem«, kakor ga je imenoval      Tone Pavček,      bo v Društvu slovenskih pisateljev v petek, 8  D
Komisija za književnost      Tone Pavček,      predsednik, Vinko Möderndorfer, Josip Osti, dr  D
ustanovili Ervin Fritz, Janez Menart, Miloš Mikeln,      Tone Pavček      idr.), ki je že lani decembra ob pomoči SAZU  D
Janez Menart, Ciril Zlobec, Kajetan Kovič in      Tone Pavček (     na fotografiji drugi do peti z leve), Rudi Stopar  D
v V. razredu Emerik Bernard, Janez Matičič,      Tone Pavček      in Rudi Šeligo ter v VI. razredu Janez Sketelj  D
Emerik Bernard, Antonio Cardesa, Janez Matičič,      Tone Pavček,      Primož Simoniti, Janez Sketelj, Rudi Šeligo,  D
nekoga tretjega, kot je nekoč poudaril pesnik      Tone Pavček.       »Možu ali ženi bi morali reči ljubim te.  D
prihajajo/ snubit mojo sestrico.../(prevod:      Tone Pavček)       Še vedno se zdrzne, če sliši besedo cigan.  D
izmed njegovih naslednikov, pesnik in prevajalec      Tone Pavček,      to potrdil z besedami, da se predvsem po Župančičevi  D
Murski Soboti. Dosedanji dobitniki večernice so      Tone Pavček,      Desa Muck, Janja Vidmar in Polonca Kovač. V.  D
poljskimi modernisti, pa Ciril Zlobec, Janez Menart,      Tone Pavček,      Kajetan Kovič, Veno Taufer, Franci Zagoričnik  D
Foto Tihomir Pinter      Tone Pavček      v svojem vinogradu v Seči V krošnji, v listu  D
Kajetan Kovič, Svetlana Makarovič, Janez Menart,      Tone Pavček,      Ciril Zlobec, Uroš Zupan, Drago Jančar, Lojze  D
pisatelja Ferija Lainščka (pred njim so jo dobili      Tone Pavček,      Desa Muck, Janja Vidmar in Polonca Kovač).Lainšček  D
tem pesniku razširilo tudi prek istrskih meja.      Tone Pavček      je v spremni besedi zapisal, da je Istra s Kocjančičem  D
ministrstvu za kulturo. Trenutno jo sestavljajo      Tone Pavček,      France Pibernik, Jaroslav Skrušny, Alenka Bole  D
Država zaradi njih ne bo obubožala      Tone Pavček      že pet let vodi komisijo ministrstva za kulturo  D
Foto Igor Modic      Tone Pavček -     Predsednik komisije ministrstva za kulturo, ki  D
srce mi je ogrelo, ko sem nekje bral, da me      Tone Pavček,      nadarjeni, ugledni slovenski pesnik, z njim primerja  D
Nikaragvi pa Pergamino de Honor l. 1997. Pesnik      Tone Pavček      je o »Messnerjevi poeziji zvestobe« v Pesmih  D
Nekako v smislu tega, kar je govoril pesnik      Tone Pavček      ob dnevu materinščine.Ljudje bi morali spoznati  D
besedami je pesnik in nacionalni ambasador Unicefa      Tone Pavček      označil pomen otrokovih pravic na včerajšnji  D
visoko mesto. Pesmi bo predstavil akademik      Tone Pavček,      za glasbeno podlago pa bosta poskrbeli Kristina  D
pesem o refošku Koper - Odi cvičku je pesnik      Tone Pavček      pridružil tudi pesem o refošku, ki jo je prvič  D
predstavil zgodovino Kopra. Zatem je pesnik      Tone Pavček,      sicer vinski sodnik omenjenega reda, predstavil  D
Dragovana odprl slovenski pesnik in prevajalec      Tone Pavček.      M. D. Nova krmarja Splošne plovbe   D
Romanje v Strunjan. Pesmi zanjo je napisal      Tone Pavček,      uglasbil pa jih je (za orgle in zbor) Damjan  D
kljub umetniški skromnosti živo in pretresljivo.      Tone Pavček      pa je napisal ljubezensko pesem v prozi, ki je  D
Grafenauer, Rudi Šeligo, Dane Zajc, Jože Snoj,      Tone Pavček,      Saša Vuga, Tone Kuntner ...Protestirali so zoper  D
5960 sit Ob osemdesetletnici Jožeta Šmita je      Tone Pavček      naredil izbor njegovih pesmi in hkrati prispeval  D
lutkovni uprizoritvi      Tone Pavček:       Juri Muri v Afriki   D
dokumentarne oddaje in portrete (Josip Osti,      Tone Pavček,      Juan Vasle...) in posnel svoj režijski dokumentarec  D
Mimi Podkrižnik Mokedaj,      Tone Pavček,      Mladinska knjiga, barvni tuš na papirju Zdravje  D
19. uri se bodo tam zbrali Janez Gradišnik,      Tone Pavček,      France Pibernik, Marjana Brecelj, povezovalka  D
močno zapostavljeni (težko verjamem, da ima      Tone Pavček      v vsem življenju en sam prevod) ali pa jih sploh  D
Matjaža Pikala. Večernico so doslej prejeli      Tone Pavček,      Desa Muck, Janja Vidmar, Polonca Kovač in Feri  D
Zupančič, pesnik in Unicefov nacionalni ambasador      Tone Pavček,      psihologinja Marja Strojin, sociologinja in generalna  D
Sonja Porle, Lela B. Njatin, Andrej Blatnik,      Tone Pavček,      nekaj avtorjev pa je ta hip še v pripravi).Čegceva  D
nazaj« se pokaže, kdo in kaj je bil pesnik.      Tone Pavček:      V Pesmih štirih sem zapisal, da je vsak človek  D
pogovor z avtorji znamenitih Pesmi štirih (z desne      Tone Pavček,      Janez Menart, Ciril Zlobec in Kajetan Kovič)  D
izdali svoje pesmi (Kajetan Kovič, Janez Menart,      Tone Pavček      in Ciril Zlobec) in prof. dr. Ivan Turk. Z. L  D
čopičem Za življenjsko delo sta jih dobila pesnik      Tone Pavček      in ilustratorka Marjanca Jemec Božič, za tekočo  D
nagradi za življenjsko delo. Letos sta ju dobila      Tone Pavček      in Marjanca Jemec Božič. O Tonetu Pavčku so  D
Marjanca Jemec Božič      Tone Pavček       Mojca Osojnik   D
kot zadnji gost v tej sezoni nastopil pesnik      Tone Pavček.     Naslednja sezona se bo začela prvi petek v oktobru  D
Ingolič, Mira Mihelič, Janez Menart, Ciril Kosmač,      Tone Pavček,      Tone Partljič, Rudi Šeligo, Dane Zajc in sedanji  D
prebral preroško majniško deklaracijo, če ne      Tone Pavček!     Kdo danes kritično obravnava sedanje razmere  D
imenom na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral      Tone Pavček,      a tokrat je šlo že za zahtevo po suvereni državi  D
denimo Kajetan Kovič, Niko Grafenauer, Dane Zajc,      Tone Pavček,      Svetlana Makarovič.Za mlajšo generacijo slovenskih  D
samo nekatere njihove avtorje: Severin Šali,      Tone Pavček,      Svetlana Makarovič, Kristina Brenkova, Marjan  D
razšli in za njo je direktorsko vlogo prevzel      Tone Pavček.     Sledil mu je Dušan Mlakar in slednjemu Dominik  D
Miha Jenko Intervju: Saša in      Tone Pavček       Z biseri je treba ravnati previdno   D
Partljič. Člani nadzornega odbora so postali      Tone Pavček,      Drago Jančar in Rudi Šeligo, člani častnega razsodišča  D
na zadnji seji delegatske skupščine njen član      Tone Pavček,      že tedaj ni dokazovalo samo našega evropejstva  D
Janez Menart, Boris A. Novak, Iztok Osojnik,      Tone Pavček,      Jože Snoj, Ivo Svetina, Tomaž Šalamun, Veno Taufer  D
skupnih spominih bodo govorili Kajetan Kovič,      Tone Pavček      in Ciril Zlobec, skozi večer pa bo vodila pesnica  D
za častno občanko, slavnostni govornik pa bo      Tone Pavček.      M. Vo. Erotika - dvakrat   D
predstavitvi omenil Slakov dolenjski rojak, pesnik      Tone Pavček,      Slak ne bo godel samo do smrti, ampak ga bo gospod  D
Janez Bončina Benč, Tulio Furlanič, pesnik      Tone Pavček      in slikar Zmago Modic, ki bo med koncertom slikal  D
in soline so lepe« S temi besedami je pesnik      Tone Pavček      zaokrožil prireditve ob letošnjem že drugem solinarskem  D
Dnevnika 1991. Avtorji proze so v novem Zvonu še      Tone Pavček,      Veselka Šorli Puc, Janez Kolenc, Jani Rifel in  D
in neizmernost človeške duše obenem. Akademik      Tone Pavček      je dodal, da gre za njegovo tretjo knjigo dvojnosti  D
pesniškimi prevodi Puškina in Lermontova ter      Tone Pavček      s svojim (žal še vedno le fragmentarnim) prevodom  D
12.800 kuponov in v ožji izbor so prišli še      Tone Pavček,      Alojz Ihan in Desa Muck.Slavnostna podelitev  D
Vidmar (Prijatelja). Nagrado so doslej prejeli      Tone Pavček,      Desa Muck, Janja Vidmar, Polonca Kovač, Feri  D
ljubezenske pesmi po izboru pesnikov (Niko Grafenauer,      Tone Pavček,      Tomaž Šalamun, Ciril Zlobec, glasbene niti bodo  D
Paternu - »Domišljija naj prevzame oblast«,      Tone Pavček -     »Zapis o njem, ki nikoli ne bo prenehal biti  D
Bernik, Janko Kos, Kajetan Kovič, Boris Paternu,      Tone Pavček      in France Zadravec.Vsi so ga osebno poznali,  D
znanstvenosti, medtem ko sta Kajetan Kovič in      Tone Pavček      govorila z veliko emocionalnega zanosa; vendar  D
Kocbek tak dar vsem nam, da se ga komaj zavedamo.      Tone Pavček      je k temu dodal še veliko bolj sinovsko/prijateljsko  D
izidu knjige Spomin prijatelji Kajetan Kovič,      Tone Pavček,      Ciril Zlobec, Menartove pesmi bo brala Marinka  D
Pisali so jo Kajetan Kovič, Svetlana Makarovič,      Tone Pavček,      Niko Grafenauer, vi ...Nastala so najboljša dela  D
Hiša Cankarjeve zaveze      Tone Pavček      se v novem proznem delu vrača na svoj uredniški  D
brez poprejšnjih zapiskov - tudi zastavil.      Tone Pavček,      ki je leta 1972 v CZ prišel naravnost z RTV,  D
Vidmar. V nadzorni odbor so bili izvoljeni      Tone Pavček,      Ervin Fritz in Vladimir Kavčič, za člane častnega  D
slovenska podjetja zlahka dobila neslovenska imena      Tone Pavček      je v imenu Komisije za slovenščino v javnosti  D
prodali za skledo leče,« piše v svojem pismu      Tone Pavček.       Vodja sektorja za slovenski jezik pri ministrstvu  D
tudi akademik Kajetan Kovič, Milan Dekleva,      Tone Pavček,      Kristina Brenkova in Desa Muck ali pa dr. Martin  D
pred 10.000 ljudmi na Kongresnem trgu pesnik      Tone Pavček      prebral majniško deklaracijo.Z njo so predstavniki  D
zakaj tiskajo takšno svinjarijo,« se spominja      Tone Pavček.     Za nekaj let so celo ustavili natis v Beogradu  D
širino, je dar Slovenije temu svetemu kraju.      Tone Pavček      ga opisuje tako: ΄»Ajdičev Kristus, prepasan  D
Nikoli več, Andrej Medved z zbirko Confessiones,      Tone Pavček      z Darovi in Katja Plut s Štafeto hvaležnosti  D

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)

1 101 201 301 ▶ ▷  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA