nova beseda iz Slovenije

strnjen gozd (4)


biotska pestrost. Tu se razprostira največji      strnjen gozd      v srednji Evropi.V teh prostranstvih domujeta  D
Slovenski boršti in Boršti Prostran in      strnjen gozd,      ki se razteza na 1750 hektarjih skoraj od Kranja  D
dveh širokih serpentinah se pot spusti skozi      strnjen gozd      do jezu na Mučki Bistrici, ki se pri naši Muti  P
poganjkov. »Tu se sicer še razprostira velik      strnjen gozd,«      razlaga, »a če pogledamo s hriba pri mestu Arslanbob  P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA