nova beseda iz Slovenije

siol net (1)


televiziji, s spletnim orodjem Kupido prek strežnika      Siol. net      itd.), vendar se obdarujemo še zmeraj.Samo škatle  D

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA