nova beseda iz Slovenije

ruševje (39)


sta do Stanu, kjer se neha v Stolu gozd, raste      ruševje      in se svetijo v soncu goreči grmi sleča.Od tod  A
sedaj pravijo tej strmini Cerkov plaz. Črno      ruševje      ju je z rosnimi vejicami otepalo po mečih, dokler  A
visokega gozda, se je zaril v gosto pritlikavo      ruševje      in se poganjal na vse kriplje dalje.Dvakrat  A
preden se je preril nazadnje po stezi skozi gosto      ruševje      in zagledal pod vrhom tista tri drevesa.Oddihal  A
Srečno!« Kar stekla sta po stezi skozi      ruševje      in izginila. Jurij je z Joštom še posedel na  A
previdnostjo se vseeno poprej umakne za gosto      ruševje,      ki ga dobro skrije. Nato pobere kamen in ga  A
travo do krvi urezal v mezinec. Dosegel je      ruševje      in se oprijemal vej.Na planjavicah je rastlo  A
jarci so sprožili kamen, ki se je privalil v      ruševje      in znova prepodil zajca. Nekaj sežnjev za Markovim  A
in desni komolec, se z levo roko takoj ujel v      ruševje      in se zadržal, da me ni odbilo in potegnilo  B
navzdol po pobočjih vrtač v iglastega in ta v      ruševje,      na dnu je trava. --------------------------  C
njenem osojnem pobočju, zato dno porašča le      ruševje,      čeprav je n. v. le 1.100 m.Višje pobočje zarašča  C
postavljena na glavo; zgoraj so smreke, na dnu      ruševje      in vrbovje.Malo naprej je velika ledena jama  D
čudo: tam kjer običajno rastejo le smreke in      ruševje,      uspevajo češnje, buče in sladki krompir.V »avstrijsk  D
zanimivost, 4. otoška skupina v Aleutih, 5.      ruševje,      cretovje, 6. slovenski smučarski skakalec (Damjan  D
je to, kar je zgorelo, brez večje vrednosti.      Ruševje,      resje, trave in grmovje,« je povedal tolminski  D
ga na vzvišenih, bolj sušnih mestih spremlja      ruševje,      makrofitov pa je malo. Šotni mah se vzpetinasto  D
požar na območju, kjer rastejo predvsem trava,      ruševje,      razno grmičevje in bukovje, večje škode na more  D
Pavolu H. Slovaški planinec je sestopal skozi      ruševje      pod Vratci proti Vršiču, ko je vanj udarila  D
omenim Snežnik, kjer je menda leta 1926 zagorelo      ruševje      in nastalo je požarišče.Tam se je na novo razvilo  D
obris podobe, nato pa se odstranita zemlja in      ruševje.     Preostalo naredijo stalne padavine v teh krajih  D
srečo v višino in stene, kjer je gorelo predvsem      ruševje.     S helikopterji so ga omejili, da se ni razširil  D
46. grmičast bor, ki raste v višjih legah (     ruševje)     , 47. Puccinijeva opera, 49. kokošnjak, 50. oksigen  D
arabski žrebec, 5. japonska denarna enota, 6.      ruševje,      cretje, 7. del Velenja, 8. antično mesto na  D
stopiti z lesenih brvi. Barje sicer porašča      ruševje,      okrog jezerc raste nizko barsko borovje in nekatere  D
začnejo poslavljati tudi iglavci in pogled polnita      ruševje      in zelenje, ki ju obira drobnica. Postanek  D
je okoli njega vse zasvinjano. Če odmaknemo      ruševje,      je vse nasmeteno.Navadno odnašamo odpadke, ki  D
in skalovje, blažijo mehka pomuljena trava in      ruševje.     Do bivaka II nad Vrati sva se vzpela zgodaj popoldne  D
okolici pa zgodovinsko-naravoslovna učna pot Skozi      ruševje.      Rudni vrh je poleti priljubljen cilj izletnikov  D
začetnici skladatelja Bartóka, 7. nizki borovec,      ruševje,      8. kit ubijalec, 9. stojnica, 10. leča v projektorju  D
do stene Škrlatice, nato zavije v levo, med      ruševje      in se nadaljuje po nezahtevnem meljišču.Sčasoma  G
borovnic so visoka kar en meter. Na dnu je      ruševje,      alpinsko travišče vse polno mahov. med skalami  G
evernjaško tundro. Velik del barja porašča barjansko      ruševje,      združba pingo- mugi. Tla so razmočena in do  G
Planota je večinoma travnata, poraščajo jo le      ruševje      in redki sestoji smrekovega gozda.Prav ti dokazujejo  P
Planota je večinoma travnata, poraščajo jo le      ruševje      in redki sestoji smrekovega gozda.Prav ti dokazujejo  P
naravi. Tam so namreč največja drevesa spodaj,      ruševje      in zelišča pa se znajdejo tudi v neprijaznih  P
Pozimi na gredici kraljujejo iglavci ‐ zlato      ruševje,      plazeči brin, tisa in povešava čuga. Besedilo  P
dvajset krepkih fantov čistilo del, ki ga prerašča      ruševje,      pa so v enem dnevu iztrebili le majhno zaplato  P
čez padla drevesa, se tu in tam pomujali čez      ruševje,      se pa obenem kdaj pa kdaj razveselili čistin  P
više, zaradi toplotne inverzije, v macesne in      ruševje.     Na vaši poti se boste tu in tam natelovadili  P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA