nova beseda iz SlovenijeZadetkov ni bilo: previrant


Nova poizvedba


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA