nova beseda iz Slovenije

niko grafenauer (340)


prev. . / . / stran 29 . /      Niko Grafenauer      Toda ne! je vzkliknil Blaumann.Ne!   A
zatočišče vseh drugače mislečih razumnikov.      Niko Grafenauer      nenehno poudarja, da iz revije ne bo nikogar  B
svojem delu nikakor ne bi otresel Grafenauerja.      Niko Grafenauer      pač z revijo živi - kot direktor ali samo sodelavec  B
uredništvo Nove revije odloča, kaj bo z njimi:      Niko Grafenauer      jih je dal brati celotnemu zboru takoj potem  B
npr. Inkreta; ob prvem podpisu pred leti mu je      Niko Grafenauer      pral glavo in žebral levite.Da so pobudo podpisali  B
v sorodstvu z jamskim človekom Pesnik      Niko Grafenauer      nas je povabil k razmišljanju o nenavadni temi  B
prizore nekdo v Nemčiji spremlja s kavča...      Niko Grafenauer      je neumoren, treba je delati, bombardirati evropsko  B
avtorja so bili v skupini še Boris A. Novak,      Niko Grafenauer      in Josip Osti.  B
so obsedeni z verskimi in etičnimi problemi,      Niko Grafenauer,      Spomenka Hribar, Manca Košir... Kljub temu sprejemam  B
Zato ni prav nič presenetljivo, da se je      Niko Grafenauer      s Skrivnostmi vrnil k skoraj tradicionalni poeziji  B
ogroženega, prav nič drugače, kot se počuti      Niko Grafenauer.     Morala pretežnega dela sodobnikov je namreč prav  B
Spomnimo se samo na Paula Celana - pa tudi      Niko Grafenauer      ne piše posvetil svojim pesmim iz kurtoazije  C
pomena za nas je narodna poezija." Prim. še:      Niko Grafenauer,      Poezije Dragotina Ketteja in sodobnost, v: Dragotin  C
Do tega ni prišlo. Tudi      Niko Grafenauer      se je spraševal o primernosti, da bi še naprej  D
med njimi Prešernovi nagrajenci Tomaž Šalamun,      Niko Grafenauer,      Veno Taufer in Svetlana Makarovič.Z glasbo se  D
med njimi Prešernovi nagrajenci Tomaž Šalamun,      Niko Grafenauer,      Veno Taufer in Svetlana Makarovič, a tudi znani  D
Bajt, Aleš Berger, Aleš Debeljak, Aleš Erjavec,      Niko Grafenauer,      Andrej Inkret, Drago Jančar, Taras Kermauner  D
Septembra tega leta sta tako v Dnevniku nastopila      Niko Grafenauer      in Dimitrij Rupel s svojima kritičnima prispevkoma  D
ustanovitve iniciativne skupine (Boris A. Novak,      Niko Grafenauer,      Andrej Inkret, Tine Hribar in Dimitrij Rupel  D
dobila nova urednika: glavni urednik je postal      Niko Grafenauer,      odgovorni pa Dimitrij Rupel.Na programskem svetu  D
Nadaljevanje prihodnjič      Niko Grafenauer,      Nova revija, o osemdesetih Pod budnim očesom  D
Grega Repovž      Niko Grafenauer,      pesnik, prevajalec in esejist, nekdanji in sedanji  D
prebirali Metka Cotič, Barbara Korun, Milivoj Roš,      Niko Grafenauer,      Marko Sosič, Igor Likar, Josip Osti in Milan  D
polovici ljudstva K temu pisanju me je pripravil      Niko Grafenauer,      urednik in direktor Nove revije, ki je v sobotni  D
novorevijaši ne, kakor se je ta hip že namrdnil      Niko Grafenauer.      Daleč od tega, nasprotno.   D
očitno nismo zreli za resnično demokracijo," (     Niko Grafenauer,      1997).Ali s sveto jezo dobrega prozaista rečeno  D
vsak razlaga po svoje, oziroma, kot bi rekel      Niko Grafenauer,      po sebi. V kakšnem literarno vplivnem okolju  D
prva številka novega časnika Nove revije Ampak.      Niko Grafenauer,      direktor in glavni urednik založbe Nova revija  D
začetek poti do novega slovenskega dnevnika, je      Niko Grafenauer,      direktor in glavni urednik Nove revije, označil  D
sporedu TVS ponovitev oddaje Pisave, v kateri bo      Niko Grafenauer      predstavil svojo pesniško zbirko Odtisi. Dialogi  D
konec komunizma« (sogovorniki: France Bučar,      Niko Grafenauer,      Ljubo Sirc in Saša Slavec).Drago Jančar objavlja  D
novim imenom Forum, ki se bo, kot v uvodu piše      Niko Grafenauer,      od prejšnje priloge razlikoval predvsem po tem  D
pisateljica Fiederike Kretzen ter pesnik in urednik      Niko Grafenauer.       Friederike Kretzen je svoj sugestivno literarizira  D
realizem, motiv pa nenehni ugovor in protest.      Niko Grafenauer      je v svojem natisnjenem referatu, ki ga je na  D
svet spremeniti v svojo lastno osebo. Ob tem je      Niko Grafenauer      razglasil, da je človek homo politicus, homo  D
France Bernik, Tone Partljič, dr. Manca Košir,      Niko Grafenauer,      Tone Pavček, Desa Muck, dr. Igor Saksida) razpravljali  D
pri nas ni nikakršna »tranzicijska depresija« (     Niko Grafenauer);      je mnogo hujše.Se ne bi vladin svet za nacionalno  D
prostorih Slovenske matice je zbornik predstavil      Niko Grafenauer,      slikovni del dr. Komelj, spregovorili pa so tudi  D
Boris Pahor, Ciril Zlobec in Saša Vuga. Urednik      Niko Grafenauer      je pojasnil osnovni koncept zbornika, h kateremu  D
izvodov prvega kot drugega dela XX. stoletja.      Niko Grafenauer      se z njim ni popolnoma strinjal; šlo naj bi za  D
svetla zvezda slovenske intelektualne scene je      Niko Grafenauer,      pa še z njim se je treba dostikrat prepirati  D
Kajetan Kovič, Veno Taufer, Franci Zagoričnik,      Niko Grafenauer      in Boris A. Novak z jezikovno, stilno in interpretativno  D
iz tega dela in portretom bodo predstavljeni      Niko Grafenauer,      Dane Zajc, Boris A. Novak, Tomaž Šalamun, Milan  D
ljubezenski dami Manci,« je napisal posvetilo pesnik      Niko Grafenauer.       »Ljubeči so vedno ljubljeni,« je prišla tolažilna  D
revije Jaz, čas in zgodovina, ki ga je uredil      Niko Grafenauer,      roman Katarina, pav in jezuit Draga Jančarja  D
ciljev?« so se leta 1993 v Novi reviji vprašali      Niko Grafenauer,      Tine Hribar, Jože Snoj in Ivan Urbančič.To visoko  D
medenico cvetne čaše, kako se razpira. V. P. S.      Niko Grafenauer:      Odisej v labirintu; eseji o slovenskem pesništvu  D
slovenska knjiga; izbral in spremno besedo napisal      Niko Grafenauer;      Ljubljana 2001; 7400 sit Knjiga Stihi, videnja  D
kakor so, denimo, Janez Menart, Ciril Zlobec,      Niko Grafenauer,      Alojz Ihan ... ali bosanski mladinski pisatelj  D
ločevati med njimi in etabliranimi založbami.      Niko Grafenauer,      Nova revija Nova zasnova financiranja knjig  D
starim« lupinam vdihniti nove vsebine. J. Š. A.      Niko Grafenauer:      Uganke Založba Mladika, zbirka Planika, ilustracij  D
nekaterim drugim poglobljenim razlagalcem poezije (     Niko Grafenauer,      Vid Snoj). Adorno se je denimo zlobno norčeval  D
nekaterim drugim poglobljenim razlagalcem poezije (     Niko Grafenauer,      Vid Snoj). Končno izkazuje Heideggerjeva misel  D
postal filozof Tine Hribar. Nasledili so ga:      Niko Grafenauer (     tudi sedanji), Dimitrij Rupel, Boris A. Novak  D
urednik Nove revije in odgovorni urednik Ampaka      Niko Grafenauer,      in boji se, da če v pogajanjih z ministrstvom  D
Hribar, zdaj pa jo že skoraj desetletje urejuje      Niko Grafenauer.       Nova revija je bila v prvih letih svojega izhajanj  D
Svetlana Makarovič, Polonca Kovač, Vitomil Zupan,      Niko Grafenauer      in drugi. Svet, ki ga je ustvarila Marija Lucija  D
oziroma Prešeren in pretanjeni Oskar Wilde ter      Niko Grafenauer,      ona sama pa je v luči njihovih in svojih umetnin  D
označil njen sedanji glavni in odgovorni urednik      Niko Grafenauer,      kakor pred dvema desetletjema. Danes Nova revija  D
Janko Kos na filozofski fakulteti. Urednik      Niko Grafenauer      in kritik Drago Bajt na Novi reviji.Urednica  D
našem medijskem prostoru«, je uvodoma povedal      Niko Grafenauer,      glavni in odgovorni urednik Nove revije, ki je  D
naroda, »predmet« pisma Klubu NR ima naslov      Niko Grafenauer -      odpoklic, pismo istemu pa Spoštovani g. Grafenauer  D
predsednik odbora, Janez Škof, Jože Pučnik,      Niko Grafenauer      in še nekateri drugi člani.Povedali so, da bo  D
Deklarirali so mir, prišli menda kot prijatelji.      Niko Grafenauer,      Rudi Šeligo, Dane Zajc, Jože Snoj, Tone Pavček  D
Poniž, o zbirki je spregovoril glavni urednik      Niko Grafenauer,      Snojeve pesmi pa interpretirala dramska igralka  D
ki je ustavila njegovo ukvarjanje s poezijo.      Niko Grafenauer      je v tej poeziji opazil trojne prvine: eksistencialno  D
Tomi Lombar Dr. Denis Poniž, Jože Snoj in      Niko Grafenauer -     Pisec spremne besede, avtor in urednik.   D
Zakon želje), Mate Dolenc (Morje v času mrka),      Niko Grafenauer (     Dihindih), Milan Jesih (Jambi) in Edvard Kovač  D
Lucija Stupica, Drago Jančar, Andrej Blatnik,      Niko Grafenauer,      Milan Jesih, Edvard Kovač), debatam o novi slovenski  D
liste so prejeli tudi nekateri Slovenci: pesnik      Niko Grafenauer      za knjigo Kadar glava nad oblaki plava, ilustratorka  D
dramatike pa so prikazali najeminentnejše avtorje (     Niko Grafenauer,      Andrej Blatnik, Uroš Zupan, Drago Jančar ...),  D
negotovi prihodnosti, temveč tudi za nazaj. Tako so      Niko Grafenauer,      Tine Hribar, Jože Snoj in Ivan Urbančič 1. februarja  D
vendarle na začetku imela drugačno vlogo kot danes.      Niko Grafenauer      je kot njen glavni urednik izrazil zadovoljstvo  D
stavkov iz Tomaževega evangelija. Urednik knjige,      Niko Grafenauer,      je delo označil za eno najboljših slovenskih  D
se naj izvzeli iz nje. Branje po izbiri -      Niko Grafenauer:      Odisej v labirintu Bližnja Itaka daljna   D
večine Grafenauerjevih interpretativnih tekstov.      Niko Grafenauer:      Odisej v labirintu.Eseji o slovenskem pesništvu  D
izrekla tako Zgonikova kot moderator, urednik      Niko Grafenauer,      je, da se slovenska nacionalna identiteta spreminja  D
Logar, Drago Demšar, Rudi Šeligo, Dane Zajc,      Niko Grafenauer,      Jože Snoj, Milček Komelj, Matija Malešič, Jože  D
Berniku pa so svoje tekste napisali: Podobe samote      Niko Grafenauer,      Bernikova bližina samote Milček Komelj in Prijateljstvo  D
Kermauner (zelo neselektivno) ali pa Tine Hribar,      Niko Grafenauer      in še kdo, danes ni. Mogoče še kdaj pridejo.  D
hodili Dane Zajc, Lojze Kovačič, Kajetan Kovič,      Niko Grafenauer,      Veno Taufer in Rudi Šeligo.(Tudi Taufer in Grafenauer  D
pa so pripadniki določene mnenjske grupacije (     Niko Grafenauer).     Da bi dobili nekoliko širšo sliko, kakšno je  D
konca leta so za nastop na Rašici predvideni      Niko Grafenauer,      Alojz Rebula, Dane Zajc, Zorko Simčič in (najbrž  D
kot poezijo kljubovanja in obstojnosti v času,      Niko Grafenauer      pa je navzočim razkril, da Ivo Svetina v svojem  D
pridružila »ad hoc civilni družbi«. Mar to pomeni, da      Niko Grafenauer      ni častivreden?Pa Dane Zajc!   D
prvi petek v oktobru, odprl pa jo bo pesnik      Niko Grafenauer.      K. R. Nagrajenci Linhartovega srečanja   D
pesniki in pisatelji, kot so denimo Kajetan Kovič,      Niko Grafenauer,      Dane Zajc, Tone Pavček, Svetlana Makarovič.Za  D
Nove revije, številka 252-253; glavni urednik      Niko Grafenauer;      Ljubljana 2003; 6980 sit V predgovoru k posebni  D
zborniku Nove revije z naslovom Evropski izziv      Niko Grafenauer      pojasnjuje, da si je že pred petimi leti zamislil  D
kulturni specifiki Slovenci razvidevamo v njej.      Niko Grafenauer,      Drago Jančar, Dean Komel in Rudi Šeligo pa so  D
spletni strani www.worldofart.org. J. Š. A.      Niko Grafenauer      na Trubarjevi domačiji V petek, 3. oktobra  D
ajsetletnici Nove revije, ima predzgodovino. Urednik      Niko Grafenauer      si je namreč za priložnost ob koncu tisočletja  D
Nova revija: Evropski izziv. Uredil      Niko Grafenauer.     Besedila dopolnjujejo risbe Draga Tršarja. Ljubljana  D
V življenju slovenske knjige jih je zgradil      Niko Grafenauer,      dolgoletni urednik v Mladinski knjigi in Novi  D
včeraj iz prve vrste dvorane pod žaromete stopil      Niko Grafenauer,      pesnik, publicist, prevajalec, za žirijo odločujoč  D
vnesel v slovensko založništvo«, je letos prejel      Niko Grafenauer (     na fotografiji).Žirija je v utemeljitvi razdelila  D
prispevek na to temo podal, in to v velikem slogu,      Niko Grafenauer,      pred njim se je vprašanja dotaknil Miloš Mikeln  D
ali je pesnik ali ni. Milan Jesih je dober, pa      Niko Grafenauer      in Svetlana Makarovič ... Vas zanima šport  D
zbirke: Andrej Brvar, Milan Dekleva, Ervin Fritz,      Niko Grafenauer,      Miroslav Košuta, Kajetan Kovič, Marko Kravos  D
poezijo bodo nastopili prijatelji pokojnega -      Niko Grafenauer,      Jože Snoj in Dane Zajc. T. J.  D

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)

1 101 201 301 ▶ ▷  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA