nova beseda iz Slovenije

morfin (34)


krotamiton (za zdravljenje garij), kratko delujoči      morfin      v peroralni obliki, nelfinavir (pri zdravljenju  D
zdravljenje pri boleznih odvisnosti ali na primer      morfin,      ki se uporablja za lajšanje bolečin.V tretjo  D
povsod po Evropi povečala zloraba narkotikov (     morfin,      kodein, oxycodon, pethidin in drugi), še vedno  D
tudi močna opioidna zdravila, kot so fentanil,      morfin,      metadon in številna druga, predpisujejo splošni  D
fentanil uporablja v bistveno manjših odmerkih kot      morfin      in oksikodon, saj je veliko močnejši analgetik  D
uporabljano opioidno zdravilo in je izpodrinil      morfin.     Tako kot v drugih državah (Danska, Hrvaška, Avstrija  D
kot je pasasti izpuščaj. Opioidi, kot sta      morfin      in fentanil, so še vedno najmočnejša zdravila  D
kokosovega oreha, 15. čas, ko prehaja dan v noč, 16.      morfin,      kinin, kofein ali nikotin, 18. pripadnik bantujskega  D
opiatni zdravili za zasvojence Buprenorfin in      morfin      naj bi v zdravstvene programe pritegnila še  D
predpisovali še dve opiatni zdravili - buprenorfin in      morfin.     Prvega so pri nas registrirali maja letos, drugega  D
poskusno uvajati še letos, je dolgo delujoči      morfin      v obliki kapsul, podrobnosti novega programa  D
uvajati buprenorfin, letos pa še dolgo delujoči      morfin.      Helena Kocmur   D
zdravi s t. i. opioidnimi analgetiki, kot je      morfin,      ki pa imajo pogosto stranske pojave, na primer  D
bolečine zjutraj, bolniki, oboleli za rakom, pa      morfin      najbolj potrebujejo čez dan. »Odmerjanje zdravil  D
dogodkom zaužil mamila, in sicer kokain, metadon in      morfin,      v krvi in urinu je imel dokaj visoko koncentracijo  D
pomembni rastlinski sekundarni metaboliti, kot so      morfin,      kinin in salicilati, se kot zdravila uporabljajo  D
acetilsalicilna kislina, paracetamol, antiemetiki,      morfin,      fluoksetin in amfetamini.Odstotek ali dva ljudi  D
81 odstotkov pacientov), od leta 2005 pa tudi      morfin      s podaljšanim delovanjem (šest odstotkov) in  D
nadomestne preparate, kot sta metadon ali retardirani      morfin.     Dunajska policija je v prvi polovici leta 1990  D
jägermeistrom, v katerega je prej umešal mamili      morfin      in metadon.Kmalu zatem se je navidezni kupec  D
ponudil kavo in grenčico, v katero je zamešal še      morfin      in metadon.Navidezni kupec je izgubil zavest  D
trg dobavljalo izdelke, ki so vsebovali opij,      morfin,      heroin ali kokain.Šele Harrisonov zakon o narkotikih  D
kode, ki onemogoča, da bi se kodein spremenil v      morfin.     Pri teh ljudeh kodein ne učinkuje zoper bolečine  D
delovanjem. Ker metadon in sedaj napovedani      morfin      s podaljšanim delovanjem nista zdravilo, ampak  G
zdravljenje zajema predvsem uporabo opioidnih (     morfin)      in neopioidnih analgetikov (nesteroidna protivnetna  P
učinkovine. Že leta 1806 so uporabili alkaloid      morfin      iz maka.Danes je znanih več kot sto tisoč sekundarni  P
obrede. Že leta 1806 so uporabili alkaloid      morfin      iz maka. Po mnenju strokovnjakov je za varnost  P
tramadol, dihidrokodein, oksikodon, hidromorfon in      morfin,      ki jih je možno učinkovito kombinirati z neopioidnimi  P
zdaj pa tudi buprenorfin in dolgo delujoči      morfin,      so odlična in v svetu vedno uspešneje uporabljena  P
Touru. 1906 ‐ prvič se med kolesarji pojavi      morfin      kot priljubljeno poživilo. 1907 ‐ »odkrijejo  P
nadomestkov. Prva taka izolirana spojina je bil      morfin      iz opija.Naravni izdelki so bili predloga za  P
dogodkom zaužil mamila, in sicer kokain, metadon in      morfin,      v krvi in urinu je imel dokaj visoko koncentracijo  P
alkaloidov, tako imenovani opiati, med njimi      morfin,      kodein in narkotin. Čarobna snov je od nekdaj  P
da je samo za 25 odstotkov manj učinkovit kot      morfin      sulfat, se pravi, da lahko učinkovito omili  P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA