nova beseda iz Slovenije

kahl (6)


grozljivih zločinov. »Indiose,« opisuje Joachim      Kahl      v eseju Beda krščanstva, »so natikali na kole  D
mediavelistov starejše generacije Hans-Dietrich      Kahl.     Med nemškimi kolegi velja za enega vodilnih poznavalc  D
življenje vzeli v lastne roke,« je zapisal Reinhard      Kahl.      »Učenje bo segalo v večjo širino, obenem pa  D
ustvariti tudi Obamov svetovalec za Irak Colin      Kahl.      Medtem ko so se tudi v Iraku zavedeli, da  D
januarja na kolokvij, na katerem bo prof. Gerhard      Kahl      (Institut für Theoretische Physik and CMS, TU  D
Gonzales. »OK,« pravi Charley Brown, partizansko -      Kahl,      »saj se tudi spodobi, da toži nekdo, ki se v  D

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA