nova beseda iz Slovenije

gozdič (87)


stran 36 . \/ Neznatna stezica in sleherni      gozdič      in gaj, strm breg ob potočku prepoln je spominov  A
........................................ 92      Gozdič      je že zelen ...............................  A
skrije, mi odgovora ne da. . / . / stran 93 . /      Gozdič      je že zelen Gozdič je že zelen, travnik je  A
. / . / stran 93 . / Gozdič je že zelen      Gozdič      je že zelen, travnik je razcveten, ptički pod  A
Fantje na vas gredo 21 Gormani že peljejo 22      Gozdič      je že zelen 23 Huda zima se je strila 24 Išel  A
ni! [ Saleška dolina ] . / . / stran 23 . /      Gozdič      je že zelen Gozdič je že zelen, travnik je razcveten  A
dolina ] . / . / stran 23 . / Gozdič je že zelen      Gozdič      je že zelen, travnik je razcveten: ptički pod  A
ognjeplamtič, privija k sebi me božanski duh.      Gozdič      mi rodni gnezdni je kosmič in se v privid ponudi  A
je Fani čakala ob borovem gozdiču. Tak redek      gozdič,      ki ima drevesa ob cesti vsa bela od prahu.   A
Na tej strani ga ne vidijo.      Gozdič      je vmes.Če mi to uspe, si je rekel, sem rešen  A
malo navzdol, potem pa po ravnem skoz prijeten      gozdič,      ki ga pretrgajo čez pol ure hoda njive in pašniki  A
odide urno proti kolovozu, ki je peljal skozi      gozdič.      Mravlja, ki je prinesla prijetno novico, jim  A
enkrat svojo armado, potem jo povede nizdol v      gozdič.      V tem gozdiču, ne daleč od našega mravljišča  A
Čudno, da se nista videla. Cesta je zavila v      gozdič,      ki je severni del vasi ločil od cerkve. ‒Glej  A
Toda pokažite prostor!« Gremo v      gozdič.     Vodil nas pa ni detektiv, ampak Ciber sam, in  A
iskal prostora za prenočevanje. Gost hrastov      gozdič      blizu ceste ga je mikal.Krenili so proti njemu  A
koder sega oko, zavije in izgine. Pod kapelico      gozdič,      s ceste se je vzpenjal na hribček in se na drugi  A
Hanca resno. Za ljubeznivo Tičnico, za smrekov      gozdič,      se je skrilo sonce, komaj je še mežikalo skozi  A
vzpenja v holm; polja, travniki, v daljavi temen      gozdič;      in nad zeleno, duhtečo pokrajino vedro jutranje  A
cvetele češnje, v holm se je vzpenjal smrekov      gozdič,      ki ga je sonce zavijalo v svetlosinjo meglo  A
Vroče poletje je bilo. Pokošeni bregovi, bukov      gozdič      nad njimi, mesto globoko v daljavi, meglene  A
na holmu onkraj Svete Trojice, je mal smrekov      gozdič,      Tičnica.Toplo mi je pri srcu, kadar se domislim  A
konec polja na južni strani stoji na ravnini      gozdič      belih redkih brez, ki kakor stare device otožno  A
noč, ko je jezdil Peter z dolgim ciganom skozi      gozdič      proti gradu.Ko je jel cigan govoriti druge navadne  A
zastonj. Pred mostom berezinskim je stal majhen      gozdič,      obraščen z mladimi hojami. Zakurim ogenj; ali  A
Sedaj pa je šel hitro, razburjen po stezi skozi      gozdič;      ni se smejal niti žvižgal predse; v tla je zrl  A
prenarejeno in prezidano; samo vrt za hišo in      gozdič      za njim da je še, kakršen je bil.Pokaže mi lepo  A
svet ‒ in poznal sem ta svet, vsako trato, vsak      gozdič      in v njem vsako drevesce; in sredi tega sveta  A
strmi, gozdni skladovi ‒ to je Škrlatica. Zelen      gozdič      se širi pod njo; tam je lepi gaj, kjer domuje  A
ob vodici na tej vrvici po stezici tjakaj v      gozdič,      pisan gaj ‒ Kosobrinček, daj nam, daj!« A Kekec  A
njej spravljene njegove citre. Dospel je v      gozdič      in je šel neutrudno dalje pod visokimi smrekami  A
srečo ni bil preglobok. Stopil je v smrekov      gozdič,      ker je mislil, da je na oni strani prava pot  A
« Okrenil se je pa šel dalje skozi      gozdič.     In ni preteklo četrt ure, ko je dospel do prave  A
trdil svojo. Nazadnje sta se splazila oba skozi      gozdič,      da si ogledata tisto senožet. Rožle ni hotel  A
svoje močne roke. Na vso sapo je stekel skozi      gozdič      in se je ustavil šele na poti, ki je držala  A
zadovoljno muzal sam pri sebi. Že sta stopila v      gozdič      in sta jo zavila po mahoviti stezi na desno  A
nikjer ni zapazil sumljive stvari. Prešel je      gozdič      in je stopil na strm klanec.Tedaj pa je videl  A
pokrival vso višino. Po ozki stezi so šli skozi      gozdič      in so prišli kmalu do široke trate.In sredi  A
Kekec se je res napotil iz koče. Šel je skozi      gozdič      do porobja, tam je sedel na ploščat kamen.Z  A
je spustil v tek. Kakor veter je bežal skozi      gozdič      in se spustil po peščenem obronku.A komaj je  A
sedeti v samotni koči. Kar ven je šel v tihi      gozdič      in dalje, dalje na zeleno porobje.Tam je sedel  A
In smejal se je vso pot, ko je stopal skozi      gozdič      proti parobju, kjer je presedeval vsak dan na  A
Tako si je mislil Kekec tisti dan. Šel je v      gozdič      in tedaj je sklenil, da poizkusi, če bo volk  A
je globoko oddahnil. Nato pa je stekel skozi      gozdič      in je dirjal na vso sapo po travnati strmini  A
vaških paglavcev, ki so bežali na vso sapo skozi      gozdič      in so kričali, da je bilo strah in groza.Zagledal  A
hudega. Gaba pa je sunil naprej in ga je tiral v      gozdič.     Po ozki stezi ga je gnal in včasih ga še sunil  A
morala mimo nje, če je hotela priti v jelovi      gozdič.      Gab se je stisnil k durim in je vpil in rjovel  A
Ne greva daleč. Samo dol v jelov      gozdič      stopiva!« Gab je bil radoveden in je šel z možem  A
« Gab je bil radoveden in je šel z možem v      gozdič.     Mož se je ustavil pod samotnim macesnom, iztegnil  A
sapo je tekel po goličavi in dalje skozi jelovi      gozdič.     Skoraj se je že popolnoma videlo, ker se je sivi  A
umikati. S kurirjem sem se spustil skozi bukov      gozdič      navzdol, da obvestim komoro in ranjence, naj  A
štorklji in odmetavali daleč tam za mejo v bukov      gozdič      majhne bombe.Mi smo imeli zelo dober položaj  A
Matijem, mu je rekla, naj gre z njo skozi bližnji      gozdič.     Matija jo je razumel.   A
gozdu bukev k bukvi lepe veje sklanja; hrastov      gozdič      na pobočju griča sanja. S travnikov diši po  A
zavrnilo tudi drevo. Vsako jutro je hodil v      gozdič,      kjer so rasla zelo stara drevesa.Tam je obstal  A
Peggy. Pred njegovo hišo raste zdaj že cel      gozdič.     « Američanka Elsa Maxwell, znana kot najnevarnejša  A
zidu je bil sadovnjak, za gabrovim drevoredom      gozdič,      za letvasto ograjo pa potka. Medtem  A
manjše in tanjše. Podturn je bil že ves v soncu;      gozdič      nad njim se je kopal v rosni luči in je vztrepetaval  B
Vojaštvo vse avstrijsko, malo nemškega.      Gozdič      sev. vzh. od Schönwalda, 12. 12. ob 2. 30.  B
nakar smo ob 11. dop. šli preko Pilice.      Gozdič      sev. vzh. od Kawęczyna, 20. 12. 14. Most preko  B
krilo prapora za . / . / stran 101 . / majhen      gozdič      kot rezerva, medtem ko mora ostati Koukal s  B
smo bili po mojem že zelo blizu Rusov in je      gozdič,      iz katerega so streljali, že ostal na naši levi  B
je prvič nisem opazil. Po njej sem prišel v      gozdič      in tam zavohal vlago.Kot žival me je potegnilo  B
V peto kitico je vložena ljudska obsmrtnica      Gozdič      je že zelen: "njega pa nesejo v črno zemljo  C
zvezana oba talca, sam pa se je peš odpravil v      gozdič,      kjer je za njim izginila vsakršna sled.Luisa  D
Invicto Mithrae Publii ali posuerunt patres.      Gozdič,      kjer je svetišče se imenuje Judovje.Ali so ga  D
Mimo bencinske črpalke je stekel v bližnji      gozdič.     Pri pregledu potovalke so v njej razen oblačil  D
drugo njivo, za pot pa je ubral bližnjico skozi      gozdič,      ker ga je, strastnega gobarja, zanimalo, če  D
program Ars, sem zaslišal znano ljudsko pesem      Gozdič      je že zelen, ki jo slišimo skoraj na vsakem  D
Sprehodi so bili njegovo življenje.      Gozdič      nad Zbiljskim jezerom mu je po odhodu iz Maribora  D
en boršt = gozd: Hudičev. To je izpostavljen      gozdič      sredi travnatega pobočja na Zaplati, skupini  D
Še ena knjiga o medvedku Puju Vrnitev v      Gozdič      stotih akrov Zadnji kosmatinec, ki je navduševal  D
knjiga Pujevih dogodivščin z naslovom Vrnitev v      Gozdič      stotih akrov (Return to the Hundred Acre Wood  D
ki se je razprostirala pred njim, ter brezov      gozdič      za njo.V daljavi se je svetlikala gladina jezerca  D
videti, kakor da bo zdaj zdaj zajel tudi bližnji      gozdič.     Ne, vse je bilo v redu, saj je rahel vetrc ogenj  D
prečkajo precej prometno cesto in se skozi      gozdič      vijugajo naprej proti notranjosti Barja, vse  D
iz karavle nas je proti jutru vodil v bližnji      gozdič      v malo maskirno skrivališče pri Stari Sušici  D
Simčiča Dragi Leonardo in tekst Denisa Simčiča      Gozdič      moj zlati, najbolj zlati.Oba izstopata z briljantno  D
trajal moj vzpon skozi prav nič podraščen jelkov      gozdič,      fasal štiri (z besedo 4) klope. 4.   D
Peggy. Pred njegovo hišo raste zdaj že cel      gozdič.     « Strelski obračuni v Ljubljani in Mariboru  D
Miraval je dolg več kilometrov in vodi skozi      gozdič.      Brad in Angelina sta se odločila, da se bosta  P
soboto zjutraj ušel iz obora in pridivjal v      gozdič      na zemlji soseda. Harris, ki je nameraval popoldne  P
Mary Ellen Welsh so našli mrtvo.      Gozdič,      v katerem so odkrili truplo. Policist proučuje  P
dobro sezidan. Takoj izza dvorca je en majhen      gozdič,      gospodi v veselje in zabavo.« Souvanov park  P
zasledovati plen, ko se temu posreči priti v sveti      gozdič,     « navaja Giuseppe Cuscito. In tu je bilo svetišče  P
Nekaj naslovov: Lisička je prav zvita zver,      Gozdič      je že zelen, V dolini tihi ...Zanimiva sta tudi  P
DDT. Obkrožili smo pokopališče, ki ga obdaja      gozdič,      in ugotovili, da brez domačinov ne bo šlo.Imeli  P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA