nova beseda iz Slovenije

Ivan Cankar: Aleš iz Razora, poved v sobesedilu:

Po mahovitih kolovozih, po kamenitih klancih sta šla počasi študent in Hanca. In ko sta prišla v dolino pod Staro Vrhniko in je bila tam samotna temà, se je Hanca prestrašila v svojem srcu in je izpustila študentovo roko.

”Zdaj pa je čas, zdaj pa pojdi!“ je rekla tiho in jecljaje.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA