nova beseda iz Slovenije

DELO, leto 2009, poved v sobesedilu:Boj se

»Eden najbolj znanih novinarskih člankov v zadnjem času je bil verjetno tisti slavni tekst o ruskem vmešavanju v politiko Jugovzhodne Azije, v katerem so se začetne črke posameznih odstavkov brale kot akrostih Boj se.

Objavljen je bil pred tremi desetletji, leta 1979, in je odmeval v javnosti, saj so ga ljudje izrezovali in ga z obkroženimi začetnicami lepili na stenčase.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA