nova beseda iz Slovenije

DELO, leto 2009, poved v sobesedilu:

Leta 1930 so se preselili v Ljubljano, kjer je leta 1943 maturiral na klasični gimnaziji, sedem let kasneje pa z odliko diplomiral na Elektrotehničnem oddelku Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova prva zaposlitev je bila v tovarni električnih aparatov, kjer je vodil oddelek za razvoj in projektiranje električnih relejev za zaščito generatorjev, transformatorjev in vodov tedaj hitro rastočega elektroenergetskega sistema. Kasneje je bil na mnogih vodilnih mestih, med drugim je bil tudi direktor Biroja za avtomatizacijo v energetiki pri.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA