nova beseda iz Slovenije

svetlob* (20626)


tam doli nekje je mrknil med oazami kratkih      svetlob,      ki so selile svoj baliž skozi temo.Nekje tam  A
skozi čas in prostor, o možnosti materializacije      svetlob      noletno oddaljenih vesoljanov v našem prostorskem  A
sestavim iz podrobnosti celoto, iz barv barvo, iz      svetlob      svetlobo, iz nasprotij ubranost ter da ti navsezadnje  B
jezeri, v spektrih gorskih vrhov, v nasprotjih      svetlob      in senc hudournih oblakov.Opustil je tradicionalno  D
fantastične. Vice (Purgatorio) so polne raznobarvnih      svetlob,      ki pomenijo marsikaj, v prenesenem pomenu praviloma  D
spreminjajoča se svetloba, zelo močna, drugačna od vseh      svetlob,      kar sem jih videl. Polna, vseobsegajoča,« je  D
je zaživel likovno dovršeno v vsem bogastvu      svetlob,     « je menil likovni umetnik Zdenko Huzjan.Izpostavil  D
zgovornimi odnosi hladno-toplih barv ter igro      svetlob      in senc v ritmih, ki jih lahko sprejme tudi  D
kot leča, kot nekakšen reflektor, saj usmerja      svetlob.      Čim starejša je voda, tem lepša je svetloba  D
nazaj. V svetu pojavov, v svetu bistev, v svetu      svetlob,      v svetu odštevanja, v svetu, kjer se stalno  D
sonce. V enem dnevu se zaradi teh senc, teh      svetlob      zgodi marsikaj. Spet meniška disciplina, strogost  D
silhuete nebotičnikov Johannesburga. Igra večernih      svetlob      navidezno izbriše mejo med dvema sicer strogo  D
ni uspelo, da bi se spomnila obrazov, oblek,      svetlob      in senc.Vrnila se je nazaj: Hanna, bleda v ozračju  D
nameščeno lučko; rezultat sta podvojitev dveh virov      svetlob,      tiste fotografirane in one realne, ter občutek  D
adrenalinskega okolja pod zemljo, kjer vse vrvi od luči,      svetlob      in barv, informacij in podob ter gibanja, predvsem  D
režiser. Marjetka Falk Neca... nekaj tako lepih      svetlob,      žarkov, ujetih v njene rdeče lase, kot jih mogoče  G
robovih kontrastnih prehodov, ki so posledica      svetlob      različnih valovnih dolžin, ki jih optika ne  P
otroškega čudenja, božičnih čaranj in zlatih      svetlob.      Gospod Tozon, se vam zdi z režiserskega vidika  P
plošč iz preteklosti, do filmov, knjig, podob,      svetlob,      barv, idej in še česa ...Bolj ko sta bogata domišljija  P
slikanja kakor z mojstrsko uporabo različnih      svetlob,      ki lahko nehote določajo občutenje ob pogledu  P
organizem in harmonična enota raznovrstnih struktur,      svetlob      in kontrastov. Tatjana Pregl Kobe   P
Da si ne zajdeš v labirintu!      Svetloba      bakle obsije Hermana.Od spodaj kriki jetnikov  A
‒ Godci ‒ Ta      svetloba     SEDEMNAJSTI NASTOP Poprejšnji, Nežka,  A
DEDAL: Okna so na hodnikih.      Svetloba      je posredna. GOLUBOVIĆ: Svetloba je posredna  A
Svetloba je posredna. GOLUBOVIĆ:      Svetloba      je posredna.Odlično.   A
Prvič: nimaš okna. DEDAL:      Svetloba      je posredna, z vseh strani pada na hodnik.   A
celice so brez oken. DEDAL: Res je, samo mrtva      svetloba      spod stropa. MAREK: Trdil si, da bo posredna  A
spod stropa. MAREK: Trdil si, da bo posredna      svetloba      s hodnika zadostovala. DEDAL: Pa ne zadostuje  A
V daljavi luči. Mesečeva      svetloba.     Utrujen, glasno diha.   A
opravljajo dva jezdna konja in tretjega, tovornega.      Svetloba      plamenic.Trubar, Sholar Janez, Turjaški.   A
lop padec, kot bi padla vreča. Za hip zabrli      svetloba      v lestencu, ki se močno maje.Po hodniku zgoraj  A
med razgrnjeno zaveso pada v prostor ulična      svetloba.     Jožef se prebuja, Franc to opazi, naglo postavi  A
kvišku in kaj nizdol; kaj je črna soteska in kaj      svetloba      na vrhu ledenika, kaj je predanost in kaj obup  A
gost ... da sem iztegnil roko proti nji, bi bila      svetloba      ugasnila ...Gre počasi proti ozadju.  A
njene bile tam in zvezde v njé obrazu? Ali ne bi      svetloba      njenih lic osramotila nebeške zvezde, kakor  A
taki dnevi. Človek se čuti idealnega in nekaka      svetloba      ... nekaka gorkota ... ŠČUKA: Nehajte, saj ne  A
GRUDNOVKA: O mraku seveda ne ... Kadar sije      svetloba      naravnost v obraz - HIŠNA: Se ne vidi.   A
Nič več ne krasi vas trpljenje sladkó in tista      svetloba      nebeška. Ah...  A
brala od naróda do naróda tvojega imena; ′z nje      svetloba      bo gorela še takrat, ko bova únstran Haronov  A
stvarmi, se tiša vse, se svet drobi.      Svetloba      me več ne slepi, ni strah me grabežljivosti  A
toploto, se suší in poka filistejska skorja in      svetloba      prihaja na dan. Lahko jo je omazati - in omazal  A
Kak ognjena že sila več miru mi ne da, kak      svetloba      čistejša že oda tal trepeta! Kak polno življenje  A
telesa postane tekočina Soče. Zakričim v dan ‒      svetloba      me moti! Odtekajo mi noge, v čudnih prostorih  A
stran 69 . / Jutro Prebodena stena neba ‒      svetloba,      ki seže do korenin. Macesni se lesketajo v rosnih  A
lilija bela, zvrhane čaše opojna sladkost, sončna      svetloba,      ki sem jo zajela v čisto srce, to je - moja  A
je zasvetila Elektrika. Pred njo se umaknila      Svetloba      dneva v daljo je neznano. Trdo zveni od tal  A
plamti, ob luči so večni prižgana, ni nična      svetloba      jim dana. Nesvetega nič še ni prišlo v ta hram  A
čez nebo, na tuje. Igra ni več mogoča, vsa      svetloba      je že tukaj. Čreda svetih bikov je daritev,  A
vlečejo, vedno globlje, sem že za obzorjem,      svetloba.      Ne, hočem nazaj!  A
Svetlikanje prostora. Skozi pesem sije luč duše,      svetloba      besede, ki je kot mavrično steklo. Ne oživljajte  A
pobesne tvoje šipe da se zrinem vate kot tečna      svetloba      Če ne tako pa kot kletev Še eno poleno zakurim  A
Okrog postana rjuha dežja.      Svetloba      pronica med ploho. Mogoče bo jutri nastala.  A
temno! Če vase skrivaš svoj pogled, ne lesketa      svetloba      v tvojih se očeh, nihče ne vidi iskric v njih  A
intenzivnih in svetlih pesmih je tema, v temnih pa sta      svetloba      in upanje. Vesnine pesniške izpovedi so iskrene  A
božjega korena prinesejo iz bližnjega gradu.      Svetloba      se gorečega imena zažira v hišo davnega godu  A
Okinčanega s pečo in v mezlan. Drsi      svetloba      žgoča z belih skled. Gostitelj se kot sveža  A
Njegovi udi so mladostni, mični. Drsi      svetloba      žgoča z belih skled, odsevajo jo dečki rdečelični  A
prostora . / . / stran 6 . / Ljubezen Premečkana      svetloba,      ujeta na eni njivi. Preživljena kri, brcajoča  A
Spokojnost.      Svetloba.      Na tleh ‒ v kotu otrok sedi.   A
nekaj, kar je podobno sanjam in stol in miza in      svetloba      dneva. Ti potuješ z vetrom Ti potuješ z vetrom  A
Nenavadne metaforične zveze (npr. premečkana      svetloba      ‒ pesem Ljubezen) predstavljajo nekak doslej  A
krajev; postala sem enaka svojemu odmevu.      Svetloba      me nenehno ogovarja, novi prostori odpirajo  A
so mu odbežale; brenčanje ga ščegeče v glavi,      svetloba      ga ščemi v očeh.Nenadoma se mu izvije vzdih  A
bile zaprte in samo skozi špranje je prihajala      svetloba      na pisalno mizo.On je stal sredi sobe, molčal  A
vzdigovali roke, da bi jih palice ne zadele.      Svetloba      pa je zdaj prihajala s Šentjakobskega trga,  A
in zaradi njihovih črnih srajc je bila tudi      svetloba      črna.In Miklavž je skočil z odra in je bil brez  A
okna, ki se srebrno in rdeče solzijo, ker je      svetloba      premočna. Na strehi nasprotne hiše so od opek  A
je on zaprl veke ter pustil, da ga je medla      svetloba      božala. Pa je spustil veke tudi iz obzira pred  A
volji. Razum, pravi Bacon, ni nikaka mrzla      svetloba,      ampak luč, ki ji dajejo goriva volja in čustva  A
mami: »Je papá« in so vsi nagi, prihaja rumena      svetloba.     Ležal je in bil je nepremičen, da ne bi misel  A
glej, mama, ne glej!« Potem je ves čas mrzla      svetloba      na rjuhah, sta vrč in skleda na marmorju in  A
strah pred ušmi in pred tifusom. Zavoljo tega je      svetloba      presenetila v gnezdu vrabca, ki je poginil od  A
vzpenja k soncu, a se ni premaknila, ko je sončna      svetloba      izgubljala sleherni pomen. Čutil sem odpor do  A
prihajajoče krdelo in mahajo z britvijo po zraku, da      svetloba      z žarnic pobliskava po njihovem rezilu, kakor  A
novo stavbo; a ta privid je spet rodila poletna      svetloba.     Ko sem bil pred dvema letoma tukaj in je mizar  A
Samó v očeh se je prikazovala poplesujoča      svetloba,      ki je prehajala na krog okoli njega, posebno  A
seveda, podnevi je bil odhod precej drugačen, ker      svetloba      ne poenoti tako kakor tema.Takrat sem šel namesto  A
mala v čakalnici približala vratom in črtasta      svetloba      se je premaknila v motni vodi ogledal. »Greste  A
stran 42 . \/ 5 Spet je bil dopoldan, a zdaj      svetloba      ni bila več nekoristna in neizrabljena.Hodil  A
juha v loncu, in v kuhinji poči, da se topla      svetloba      iz oči razlije po licih.Nato pa je vojska pozabljena  A
zavest. Obenem je bila v njegovih očeh medla      svetloba      razdraženega zaničevanja, takó da je Maks umaknil  A
naredite šotor -« Držal je glavo objeto v dlaneh;      svetloba,      ki sili v okence, ima zdaj napetost prozornega  A
ulica prazna; ko da ne vé kam z neugnanostjo;      svetloba      pa je odnehala s svojo ostrino in se počasi  A
in mahajo z britvijo po zraku, da pobliskava      svetloba      iz žarnic na njihovem rezilu, ko da bi se kanci  A
živih barvah zahoda; in tudi na morju ni več      svetloba      lesket v vse smeri, ampak določena pot od sonca  A
lesket srebrnega bisera v zeleni megli. A      svetloba      oblakov nad plesiščem je tedaj postala bela  A
vsenaokoli je bila tišina in zelenkasta in rdeča      svetloba      neonskih napisov se je raztapljala v gosti megli  A
od naše, se mi je zdelo, da se pretaka sončna      svetloba      z nasprotne strehe naravnost na mojo mizo.Ko  A
vinski sok z brega in svetla in mlečnata poletna      svetloba.      NA KONCU POMOLA »Zdravo,« je rekel, ko je stopil  A
Poleti seveda. Šel je proti koncu, kjer se      svetloba      obrežja ublaži in je tudi Veliki trg daleč zadaj  A
neodločne so bile njene oči vdane in nežne, le da      svetloba      v njih še ni znala najti prave barve. »Tudi  A
ne rjave, ker tisti trenutek je bila v njih      svetloba      snega na Monte Baldu.Tam zgoraj so se namreč  A
ves dan cmerilo, da bi mi danes ta pomladna      svetloba      pomagala pri delu, je pomislil.Risal je, ker  A
predor in je bil zadovoljen, ker je še prihajala      svetloba      skozi line v živi skali na levo.Ni imel rad  A
Ni imel rad teme. Zmeraj bolj bleda je bila      svetloba,      a skalnata okna so še risala obok luči v temoten  A
človeka, ki prihaja iz podzemlja, pač življenjska      svetloba      steka kakor rečna voda v tolmun.Nikdar ni razmišljal  A
Ozrl se je na jezero. Videti je bilo, kakor da      svetloba      počasi in neslišno odteka z jezerom iz široke  A
na tleh. A morebiti me je takrat poklicala      svetloba      mesečine na jezeru.Tako sem stekla dol po stopnicah  A

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 ▶ ▷  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA