nova beseda iz Slovenije

slonokoščeni stolp (34)


osamljenega sem se tudi počutil, ja. Zaprt v svoj      slonokoščeni stolp,      ha ha. Potem je sredi aprila prišlo sporočil  A
vase, v svet nagonov, čutov, prividov, sanj, v      slonokoščeni stolp      umetnosti.Postane prekleti samotnež, ustvarjalec  B
duševna bolezen? Ali je res na eni strani      slonokoščeni stolp,      na drugi banalni, funkcionalistično prazni aktivizem  B
pritegnili tudi tuje študente. Univerza, ta      slonokoščeni stolp      vednosti, naj bi predvsem vzgajala? Danes ni  D
sferi v tem pogledu očitali, da je nekakšen      slonokoščeni stolp      in da je bolj sama sebi namen kot kaj drugega  D
svobodnega, prostega programiranja, ki se ni zaprlo v      slonokoščeni stolp      zaščit pred presnemavanjem in tako imenovanimi  D
socialnim kontekstom. Nihče več ne verjame v      slonokoščeni stolp      umetnosti.Samo Jure Mikuž vztraja pri tej fikciji  D
evropski politiki ne morejo več pretvarjati, da je      slonokoščeni stolp      samozadosten. Slovenija je pravkar na točki  D
ali njenega predsednika, ki se zapira v svoj      slonokoščeni stolp      in je ujet v realne ali namišljene velike mednarodne  D
ustvarjajo v madžarščini, zaprti in zaverovani v svoj      slonokoščeni stolp -      pobuda, da bi končno izšla dvojezična antologija  D
To je za stroko, ki je bila zaprta v nekakšen      slonokoščeni stolp,      zelo pomembno, saj imajo ljudje do oglaševanja  D
popustil, naj bo, a zatem se bom zaprl nazaj v      slonokoščeni stolp      subjektivizma in duhovnega aristokratstva, kamor  D
slovenska književnost vendarle posveti sama sebi.      Slonokoščeni stolp      literarne samozaverovanosti! - mislijo drugi  D
slovenskih pisateljev, ki noče biti zaprt v      slonokoščeni stolp,      temveč hoče stati - tako kot pravi Cankar - v  D
naši najbolj ozaveščeni ljudje niso zaprli v      slonokoščeni stolp      domačijstva in folklore, ampak so smelo merili  D
Prousta, rada nadomestila ali popolnila.« V      slonokoščeni stolp      pisca, ki je glavno delo ustvaril v zadnjem desetletju  D
strahu. Torkarjev lirizem ni udobni umik v      slonokoščeni stolp      intimizma, temveč je tihi krik po veri, po upanju  D
malo briga, skratka, zaprti so v hermetični      slonokoščeni stolp      lastne samozadostnosti. Takšna samozadostnost  D
Samoupravljanje je to presekalo, znanost se je zaprla v      slonokoščeni stolp      in to stanje traja že 30 let - s posledicami  D
Naučila sem se sama, iz dolgega časa.      Slonokoščeni stolp,      resda s centralno kurjavo, je imel razpoke: bila  D
kadrov in predstav. Zaprlo se je v nekakšen      slonokoščeni stolp      in njegovo vodstvo je očitno upalo, da bo dolgove  D
dovolj dober. Ni se zapiral v intelektualni      slonokoščeni stolp      in zavzemal se je za stvari, ki so mu bile pri  D
strukturo, preučevanje katere prej ko slej vodi v      slonokoščeni stolp      akademske ezoterike; po drugi strani pa aludira  D
v devetnajstem stoletju prostovoljno zaprl v      slonokoščeni stolp      in se odmaknil od realnosti.Skrbi ga usoda zahodne  D
Kelmanu tudi ni mogoče očitati zaprtosti v      slonokoščeni stolp,      kot je pokazal predvčerajšnjim zvečer, se je  D
spominjajoč na prepišno konstrukcijo bolj kot na      slonokoščeni stolp.       To je razlog, da se v zbirki ne pojavljajo  D
Žužkovec Tudi če bi se zaprl v      slonokoščeni stolp,      bi te prej ali slej obkolili borci za pravice  D
kulturo«, pa tudi ne »z apolitično kulturo umika v      slonokoščeni stolp«?     Bobbio je bil prepričan, da se morajo intelektualci  D
zavest, ki mi preprečuje, da bi se umaknil v      slonokoščeni stolp      zasebnosti, ne da bi me zanimalo, kaj se dogaja  D
puritanstvo, ki bi nam pripisoval zaprtost v      slonokoščeni stolp.      Mislim pa, da morajo pripravljavci zakona o jeziku  G
je v tistem času, vsaj jaz ga tako razumem,      slonokoščeni stolp,      se pravi Plečnik sam, samoten v tem stolpu.In  G
dobička. Potem je nekega lepega dne zapustil svoj      slonokoščeni stolp      in postal javen.Sprva v Združenih državah, potem  P
si je pojasnil in se tako zaprl v teoretski      slonokoščeni stolp.     Če sledimo Freudu, ne moremo priti do sočloveka  P
moremo priti do sočloveka, zaprti smo v enak      slonokoščeni stolp      kot on, ukvarjamo se z nagoni in užitki ter smo  P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA