nova beseda iz Slovenije

Besedno iskanje

fr>125000 (192)


1.  a 387395
2.  ali 1040147
3.  ampak 220428
4.  bi 2121538
5.  bil 653946
6.  bila 519715
7.  bili 267840
8.  bilo 643205
9.  biti 151153
10.  bo 1689558
11.  bodo 721456
12.  bolj 341317
13.  bom 134448
14.  bomo 219161
15.  brez 260186
16.  celo 203970
17.  čas 152015
18.  času 129906
19.  če 773442
20.  čeprav 183375
21.  da 4661221
22.  dan 164039
23.  danes 230741
24.  del 190929
25.  dela 203905
26.  delo 183775
27.  dni 127678
28.  do 936584
29.  dobro 190956
30.  dr 142003
31.  drugi 237042
32.  drugih 147328
33.  države 168629
34.  dva 143922
35.  dve 135786
36.  evrov 177805
37.  ga 817284
38.  glede 193092
39.  gospod 163915
40.  gre 262170
41.  hvala 198783
42.  ima 312843
43.  imajo 161258
44.  in 8198436
45.  iz 1071439
46.  jaz 149124
47.  je 10890516
48.  ji 127570
49.  jih 717858
50.  jim 198784
51.  jo 442179
52.  k 284713
53.  kaj 404998
54.  kako 310692
55.  kakor 194531
56.  kar 722039
57.  kdo 183133
58.  ker 521839
59.  ki 3515802
60.  kjer 279325
61.  kljub 137805
62.  ko 834375
63.  kot 1525119
64.  lahko 881203
65.  lani 138299
66.  le 552967
67.  let 226377
68.  leta 490642
69.  letih 169066
70.  leto 197547
71.  letos 145861
72.  ljubljana 185797
73.  ljudi 170504
74.  manj 177764
75.  me 139954
76.  med 817014
77.  mesto 136194
78.  mi 288767
79.  milijonov 148013
80.  minister 135301
81.  mogoče 204266
82.  mora 137179
83.  morda 138636
84.  mu 311443
85.  na 5071901
86.  nad 154131
87.  naj 583452
88.  najbolj 199697
89.  nam 165010
90.  namreč 242136
91.  nas 199892
92.  nato 129873
93.  ne 2220626
94.  nekaj 434803
95.  ni 1403043
96.  nič 161404
97.  niso 317219
98.  niti 163112
99.  o 1388648
100.  ob 558616
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)

1 101 ▶ ▷  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA