nova beseda iz Slovenije

Besedno iskanje

do=5 in be:skl (11)


1.  sklad 22722
2.  sklan 1
3.  sklar 6
4.  sklat 3
5.  sklec 47
6.  skled 71
7.  sklel 1
8.  sklep 32264
9.  sklic 3419
10.  sklon 64
11.  sklop 3307
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA