nova beseda iz Slovenije

alumni (36)


pokazala dolgoročna raziskava z naslovom Harvard      Alumni      Health Study (raziskava zdravja harvardskih  D
podjetja so med prvimi začela ustvarjati tovrstne »     alumni«      mreže.Svetovalna podjetja na primer vedo, da  D
sedežem v New Yorku se je odločilo za vzpostavitev      alumni      mreže zaradi podobnih prednosti.»Zanimajo nas  D
koristi,« razlaga Madge Nimocks, direktorica      alumni      odnosov za Ameriko pri Ernst & Young.»Ena so  D
vrnejo k nam. Druga korist je v tem, da bodo      alumni      k nam napotili nove stranke.Tretja je pridobivanje  D
Preko »mreže« do službe      Alumni      mreže so koristne tudi za podjetja, ki morajo  D
podjetij z vzpostavljenim računalniškim sistemom za      alumni      mreže spremlja podatke o številu bumerang delavcev  D
in usposabljanja zaposlenih,« trdi Sertoglu.      Alumni      mreže ni vedno lahko vzpostaviti.Pogosto vodstvo  D
kot o potencialnih zaveznikih, ambasadorjih in      alumni.      Tanja Stanković   D
3. Večja podjetja lahko oblikujejo      alumni      združenja in dogodke. 4.   D
Orchestra s pevko Patti Austin in Dizzy Gillespie      Alumni      All Star Big Bandom.Koncert, na katerem bodo  D
spremenili kriterije razvrstitve (upoštevali so tudi      alumni      sistem nobelovcev in velikost inštitucije),  D
metod, k študentu usmerjeno administracijo,      Alumni      društvo, katere reklame so na televiziji in  D
in pleska. Nekdanji študenti, imenujejo jih      alumni,      prihajajo namreč na veliko družinsko zabavo  D
bivšimi študenti v tujih državah preko t. i.      alumni      klubov.Ti klubi so običajno nekakšna jedra politične  D
okviru posameznih oddelkov, med vidnejšimi so      alumni      študija geografije, je povedala Tjaša Mohar  D
gospa Neli Dimc, častna članica slovenskega      Alumni      kluba študentov Srednjeevropske univerze v Budimpešti  D
prve zaposlitve Fakultete z ustanavljanjem      Alumni      klubov poskušajo pridobiti informacije o karieri  D
Eden izmed načinov spremljanja diplomantov je      Alumni      klub.Toda članstvo v njem je prostovoljno in  D
zdaj. V okviru fakultete se ustanavlja t. i.      alumni      klub diplomantov FDV, ki nam bo omogočil bolj  D
sistematično spremljanje njihovih kariernih poti.      Alumni      klub bo obenem omogočil vzpostavitev centralne  D
popoldne bo že na Reki ter se bo udeležil srečanja      alumni      kluba Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani  D
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in      alumni      kluba reške ekonomske fakultete.Letos jo bo  D
»Študija harvardskih diplomantov« (Harvard      Alumni      Study) je pokazala, da so dlje živeli tisti  D
akademskih raziskovalcev ter diplomantov UL, članov      alumni      klubov Univerze v Ljubljani.Zainteresirani naj  D
Oxford. Eden od njiju celo predseduje klubu      Alumni,      v katerem se zbira na tisoče Rusov, ki so študirali  D
ZDA in Veliki Britaniji mnogo prispevajo tudi      alumni,      ki na vodilnih mestih veliko zaslužijo - enako  D
Svoje poslanstvo sem opravil kot predsednik      Alumni      kluba geografov Univerze v Ljubljani (AGUL)  D
dr. Mitja Bricelj predsednik      Alumni      kluba geografov Univerze v Ljubljani Aškerčeva  D
računalništvo in informatiko. Že dve leti deluje      alumni,      torej društvo diplomirancev FKKT, ki ga vodi  D
a hkrati za šolo bore malo storili. Zdaj pa      alumni      skupaj s šolo načrtuje programe in zbira sredstva  D
Vsaj 30 jih imamo. Ti      alumni      klubi skrbijo za povezavo šole.Ker ravno zdaj  G
Z delnicami trgovca z aluminijastimi profili      Alumni      Rom Industry S.A. (ALU) bodo začeli trgovati  P
Z delnicami trgovca z aluminijastimi profili      Alumni      Rom Industry S.A. (ALU) so začeli trgovati pred  P
Branko Tomažič. Leta 2002 postane predsednik      Alumni      kluba Ekonomske fakultete v Ljubljani.Decembra  P
Branko Tomažič. Leta 2002 postane predsednik      Alumni      kluba Ekonomske fakultete v Ljubljani.Decembra  P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA