nova beseda iz Slovenije

Iskanje po pogostih besednih parih, urejenih padajoče po frekvenci

*i maček (40;367)


1.  stari maček 98
2.  obuti maček 36
3.  hudi maček 20
4.  prekaljeni maček 18
5.  beli maček 16
6.  tudi maček 15
7.  črni maček 11
8.  moralni maček 11
9.  trenerski maček 10
10.  politični maček 9
11.  pravi maček 9
12.  alkoholni maček 7
13.  izkušeni maček 7
14.  medijski maček 7
15.  novinarski maček 6
16.  enooki maček 5
17.  kisli maček 5
18.  ali maček 4
19.  divji maček 4
20.  goriški maček 4
21.  hišni maček 4
22.  kavarni maček 4
23.  kolesarski maček 4
24.  leni maček 4
25.  mišični maček 4
26.  diplomatski maček 3
27.  domači maček 3
28.  filmski maček 3
29.  glasbeni maček 3
30.  gostilni maček 3
31.  gozdni maček 3
32.  hrupni maček 3
33.  ni maček 3
34.  nogometni maček 3
35.  perzijski maček 3
36.  razpoloženi maček 3
37.  rokometni maček 3
38.  smučarski maček 3
39.  televizijski maček 3
40.  veliki maček 3
 
(Št.  besedni par    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA