nova beseda iz Slovenije

DELO, leto 1998, poved v sobesedilu:

To je za slovenščino prednost pred zahodnoevropskimi jeziki; neka komisija hoče zdaj to prednost preprosto zničiti. Tudi npr. pišejo merske enote »fonetično«, celo še malo bolj specifično po svoje, npr.: amper, džoul, genri, gerc, kandela, kel'vin, kulon, njuton, om, paskal',, vol't. Seveda to tudi ni »pačenje priimkov«, kot se zdi dr.; v merskih enotah so priimki, torej lastna imena, že zdavnaj prešli v občna imena, ki se obnašajo po svojih pravilih.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA