Slovenski pravopis 2001

zgornje (29)


 1. zgornje.. prvi del podr. zlož. zgornječeljústen, zgornještájerski
 2. zgornječeljústen -tna -o (ȗ) zgornječeljústni -a -o (ȗ) anat. ~a votlina
 3. Zgórnje Gôrje -ih -ij ž mn., zem. i. (ọ̑ ó) v ~ih ~ah zgornjegorjánski -a -o, neurad. gorjánski -a -o (á; ȃ; á; ȃ) Zgornjegorjàn -ána in Zgornjegorján -a, neurad. Gorjánec -nca m, tretja oblika z -em preb. i. (ȁ á; ȃ; á; ȃ) Zgornjegorjánka -e ž, preb. i. (ȃ)
 4. Zgórnje Jezêrsko -ega -ega s, zem. i. (ọ̑ é) na ~em ~em zgornjejezêrski -a -o, neurad. jezêrski -a -o (é; é) Zgornjejezêrčan -a, neurad. Jezerjàn -ána in Jezerján -a m, preb. i. (ȇ; ȁ á; ȃ) Zgornjejezêrčanka -e ž, preb. i. (ȇ)
 5. Zgórnje Pírniče -ih -ič ž mn., zem. i. (ọ̑ í  ọ̑ ı̑) v ~ih ~ah zgornjepírniški -a -o, neurad. pírniški -a -o (í; í) Zgornjepírničan -a, neurad. Pírničan -a m, preb. i. (í; í) Zgornjepírničanka -e ž, preb. i. (í)
 6. zgornještájerski -a -o (ȃ) ~a mesta
 7. Bôvško -ega s, zem. i. (ó; ȏ) |pokrajina ob zgornjem toku Soče|: na ~em bôvški -a -o (ó; ȏ) Bôvščan -a m, preb. i. (ó; ȏ) Bôvščanka -e ž, preb. i. (ó; ȏ)
 8. ekstremitéta -e ž (ẹ̑) spodnje ~e |noge|; zgornje ~e |roke|; ~e pri človeku udi, okončine
 9. okončína -e ž (í) spodnje ~e |noge|; zgornje ~e |roke|; ~e pri človeku |udi|
 10. síp -a m, snov. (ı̑) alp. |droben pesek na zgornjem delu melišča|; star. sipek pesek, sipa
 11. tóples -a m (ọ̑) |kopalke brez zgornjega dela|
 12. tóples.. tudi tóples prvi del podr. zlož. (ọ̑) |brez zgornjega dela| tópleskopálke tudi tóples kopálke
 13. zgôraj mestov. prostor. prisl. (ó) 1. V dolini je vas, ~ pa grad; daleč, tu visoko ~; ~ na podstrešju; na drugi strani ~; ~ navedene priče navedene priče; Zlezi s stolpa, ~ ni več varno; knj. pog., poud. sončiti se ~ brez |brez zgornjega dela kopalne obleke| 2. poud.: ~ mu niso bili naklonjeni |nadrejeni|; Želel je biti uspešen, biti čim bolj ~ |na boljšem položaju|; dobivati ukaze od ~ |od nadrejenih|
 14. Zgórnja Bésnica -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ẹ̑) |pri Kranju|: v ~i ~i zgornjebésniški -a -o, neurad. bésniški -a -o (ẹ̑; ẹ̑) Zgornjebésničan -a, neurad. Bésničan -a m, preb. i. (ẹ̑; ẹ̑) Zgornjebésničanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)
 15. Zgórnja Hajdína -e -e ž, zem. i. (ọ̑ í) na ~i ~i zgornjehajdínski -a -o, neurad. hajdínski -a -o (ı̑; ı̑) Zgornjehajdínčan -a, neurad. Hajdínčan -a m, preb. i. (ı̑; ı̑) Zgornjehajdínčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 16. Zgórnja Kápla -e -e ž, zem. i. (ọ̑ á) na ~i ~i zgornjekápelski -a -o, neurad. kápelski -a -o [pə] (á; á) Zgornjekápelčan -a, neurad. Kápelčan -a [pə] m, preb. i. (á; á) Zgornjekápelčanka -e [pə] ž, preb. i. (á)
 17. Zgórnja Kórena -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ọ̑) na ~i ~i zgornjekórenski -a -o, neurad. kórenski -a -o (ọ̑; ọ̑) Zgornjekórenčan -a, neurad. Kórenčan -a m, preb. i. (ọ̑; ọ̑) Zgornjekórenčanka -e ž, preb. i. (ọ̑)
 18. Zgórnja Kostrívnica -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ı̑) v ~i ~i zgornjekostrívniški -a -o, neurad. kostrívniški -a -o (ı̑; ı̑) Zgornjekostrívničan -a, neurad. Kostrívničan -a m, preb. i. (ı̑; ı̑) Zgornjekostrívničanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 19. Zgórnja Kúngota -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȗ) zgornjekúngoški -a -o, neurad. kúngoški -a -o (ȗ; ȗ) Zgornjekúngotčan -a in Zgornjekúngočan -a, neurad. Kúngočan -a in Kúngotčan -a m, preb. i. (ȗ; ȗ; ȗ; ȗ) Zgornjekúngotčanka -e ž, preb. i. (ȗ)
 20. Zgórnja Ložníca -e -e ž, zem. i. (ọ̑ í) na ~i ~i zgornjeložníški -a -o, neurad. ložníški -a -o (ı̑; ı̑) Zgornjeložníčan -a, neurad. Ložníčan -a m, preb. i. (ı̑; ı̑) Zgornjeložníčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 21. Zgórnja Polskáva -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) na ~i ~i zgornjepolskávski -a -o, neurad. polskávski -a -o (ȃ; ȃ) Zgornjepolskávčan -a, neurad. Polskávčan -a m, preb. i. (ȃ; ȃ) Zgornjepolskávčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 22. Zgórnja Vélka -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ẹ̑) na ~i ~i zgornjevélški -a -o, neurad. vélški -a -o (ẹ̑; ẹ̑) Zgornjevélčan -a, neurad. Vélčan -a m, preb. i. (ẹ̑; ẹ̑) Zgornjevélčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)
 23. Zgórnja Volíčina -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ı̑) v ~i ~i zgornjevolíčinski -a -o, neurad. volíčinski -a -o (ı̑; ı̑) Zgornjevolíčinčan -a, neurad. Volíčinčan -a m, preb. i. (ı̑; ı̑) Zgornjevolíčinčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 24. Zgórnja Vólta -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ọ̑) Burkina Faso: v ~i ~i zgornjevóltski -a -o (ọ̑) Zgornjevóltčan -a m, preb. i. (ọ̑) Zgornjevóltčanka -e ž, preb. i. (ọ̑)
 25. zgórnji -a -e (ọ̑) ~ prostor; ~a plast zemlje; anat. ~e okončine roke zgórnji -ega m, člov. (ọ̑) prakt.sp. ~ega ni doma zgornjega stanovalca
 26. Zgórnji Hotìč -ega -íča m, druga enota z -em zem. i. (ọ̑ ı̏ ọ̑ í) v ~em ~u zgornjehotíški -a -o, neurad. hotíški -a -o (ı̑; ı̑) Zgornjehotíčan -a, neurad. Hotíčan -a m, preb. i. (ı̑; ı̑) Zgornjehotíčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 27. Zgórnji Léskovec -ega -vca m, druga enota z -em zem. i. (ọ̑ ẹ́) v ~em ~u zgornjeléskovški -a -o, neurad. léskovški -a -o (ẹ́; ẹ́) Zgornjeléskovčan -a, neurad. Léskovčan -a m, preb. i. (ẹ́; ẹ́) Zgornjeléskovčanka -e ž, preb. i. (ẹ́)
 28. Zgórnji Rázbor -ega -ja m, druga enota z -em zem. i. (ọ̑ á) v ~em ~u zgornjerázborski -a -o, neurad. rázborski -a -o (á; á) Zgornjerázborčan -a, neurad. Rázborčan -a m, preb. i. (á; á) Zgornjerázborčanka -e ž, preb. i. (á)
 29. Zgórnji Tuhínj -ega -a m, druga enota z -em zem. i. (ọ̑ ı̑) v ~em ~u zgornjetuhínjski -a -o, neurad. tuhínjski -a -o (ı̑; ı̑) Zgornjetuhínjec -jca, neurad. Tuhínjec -jca m z -em preb. i. (ı̑; ı̑) Zgornjetuhínjka -e ž, preb. i. (ı̑) Zgornjetuhínjčev -a -o (ı̑)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA