Slovenski pravopis 2001

spodnje (31)


 1. spodnje.. prvi del podr. zlož. spodnječeljústen, spodnjesóški, spodnještájerski
 2. Spódnje Avstríjsko -ega -ega s, zem. i. (ọ̑ ı̑) na ~em ~em spodnjeavstríjski -a -o (ı̑)
 3. spodnječeljústen -tna -o (ȗ) spodnječeljústni -a -o (ȗ) ~a dlesen
 4. Spódnje Dupljè -ih -pèlj in Spódnje Dúplje -ih -pelj [pə] ž mn., zem. i. (ọ̑ ȅ ọ̑ ə̏; ọ̑ ú ọ̑ ȗ) v ~ih ~àh in v ~ih ~ah spodnjedúpeljski -a -o [pə], neurad. dúpeljski -a -o [pə] in dupljánski -a -o (ú; ú; ȃ) Spodnjedúpeljc -a [pə], neurad. Dúpeljc -a [pə] in Dupljánec -nca m s -em preb. i. (ȗ; ȗ; ȃ) Spodnjedúpeljka -e [pə] ž, preb. i. (ȗ) Spodnjedúpeljčev -a -o [pə] (ȗ)
 5. Spódnje Škofíje -ih -ij ž mn., zem. i. (ọ̑ ı̑) na ~ih ~ah spodnješkofíjski -a -o, neurad. škofíjski -a -o (ı̑; ı̑) Spodnješkofljàn -ána in Spodnješkoflján -a, neurad. Škofljàn -ána in Škoflján -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ; ȁ á; ȃ) Spodnješkofljánka -e ž, preb. i. (ȃ)
 6. Spódnje Štájersko -ega -ega s, zem. i. (ọ̑ ȃ) na ~em ~em spodnještájerski -a -o (ȃ)
 7. dímeljen -jna -o [mə] (í; ı̑) anat. |v spodnjem delu trupa| dímeljni -a -o [mə] (í; ı̑) ~ predel telesa dímeljnost -i [mə] ž, pojm. (í; ı̑) anat.
 8. ekstremitéta -e ž (ẹ̑) spodnje ~e |noge|; zgornje ~e |roke|; ~e pri človeku udi, okončine
 9. gáte gát ž mn. (ȃ) neknj. ljud. moške spodnje hlače
 10. hláče hláč ž mn. (á ȃ) nositi, obleči ~; ~ do kolen; smučarske ~; dolge, kratke ~; spodnje ~; iron. V tej hiši ona nosi ~e |odloča, ukazuje|
 11. intímen -mna -o; -ejši -a -e (ı̑; ı̑) ~ pogovor zaupen; ~ prostor prijeten, domač; preveč ~o darilo osebno; intimen z/s kom biti zelo ~ s sodelavci zaupen, oseben; intímni -a -o (ı̑) pesnikov ~ svet notranji svet; ~o perilo spodnje perilo; ~o razmerje ljubezensko, spolno razmerje intímnost -i ž, pojm. (ı̑) ~ pogovora; števn. pripovedovati ~i |zaupne stvari|
 12. koreníčnik -a m (ı̑) les. |hlod iz spodnjega dela debla|
 13. okončína -e ž (í) spodnje ~e |noge|; zgornje ~e |roke|; ~e pri človeku |udi|
 14. perílo -a s (í) likati ~; pisano, posteljno, spodnje ~; poud. prati umazano ~ |obravnavati domače, osebne spore, nesoglasja vpričo drugih|; zdrav. mesečno ~
 15. slovenještájerski -a -o (ȃ) spodnještajerski
 16. slovenskoštájerski -a -o (ȃ) spodnještajerski
 17. Spódnja Ávstrija -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) |avstrijska zvezna dežela|: v ~i ~i na Spodnjem Avstrijskem spodnjeavstríjski -a -o (ı̑) Spodnjeavstríjec -jca m s -em preb. i. (ı̑) Spodnjeavstríjka -e ž, preb. i. (ı̑) Spodnjeavstríjčev -a -o (ı̑)
 18. Spódnja Ídrija -e -e ž, zem. i. (ọ̑ í) v ~i ~i spodnjeídrijski -a -o (í) Spodnjeídrijčan -a m, preb. i. (í) Spodnjeídrijčanka -e ž, preb. i. (í)
 19. Spódnja Polskáva -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) na ~i ~i spodnjepolskávski -a -o, neurad. polskávski -a -o (ȃ; ȃ) Spodnjepolskávčan -a, neurad. Polskávčan -a in Polskávljan -a m, preb. i. (ȃ; ȃ; ȃ) Spodnjepolskávčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 20. Spódnja Sáška -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) |nemška zvezna dežela|: v ~i ~i spodnjesáški -a -o (ȃ) Spodnjesáščan -a m, preb. i. (ȃ) Spodnjesáščanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 21. Spódnja Savínjska dolína -e -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ı̑ í) v ~i ~i ~i spodnjesavínjski -a -o (ı̑) Spodnjesavínjčan -a m, preb. i. (ı̑) Spodnjesavínjčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 22. Spódnja Sórica -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ọ̑) v ~i ~i spodnjesóriški -a -o, neurad. sóriški -a -o (ọ̑; ọ̑) Spodnjesóričan -a, neurad. Sóričan -a m, preb. i. (ọ̑; ọ̑) Spodnjesóričanka -e ž, preb. i. (ọ̑)
 23. Spódnja Štájerska -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) v ~i ~i na Spodnjem Štajerskem spodnještájerski -a -o (ȃ) Spodnještájerec -rca m s -em preb. i. (ȃ) Spodnještájerka -e ž, preb. i. (ȃ) Spodnještájerčev -a -o (ȃ)
 24. spódnji -a -e (ọ̑) ~ del zidu; star. ~ svet podzemlje spódnji -ega m, člov. (ọ̑) prakt.sp. pozvoniti pri ~em pri spodnjem stanovalcu spódnjost -i ž, pojm. (ọ̑)
 25. spódnjica -e ž (ọ̑) neobč. spodnje krilo
 26. spódnjice -ic ž mn. (ọ̑) neobč. spodnje hlače
 27. Spódnji Dúplek -ega -a m, zem. i. (ọ̑ ȗ) v ~em ~u spodnjedúpleški -a -o, neurad. dúpleški -a -o (ȗ; ȗ) Spodnjedúplečan -a, neurad. Dúplečan -a m, preb. i. (ȗ; ȗ) Spodnjedúplečanka -e ž, preb. i. (ȗ)
 28. Spódnji Ivánjci -ih -ev, neurad. -ih -jec m mn., zem. i. (ọ̑ ȃ) v ~ih ~ih spodnjeivánjski -a -o, neurad. ivánjski -a -o (ȃ; ȃ) Spodnjeivánjčan -a, neurad. Ivánjčan -a m, preb. i. (ȃ; ȃ) Spodnjeivánjčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 29. Spódnji Jákobski Dól -ega -ega -a m, zem. i. (ọ̑ ȃ ọ̑) v ~em ~em ~u spodnjejakobskodólski -a -o, neurad. jákobski -a -o tudi jákobški -a -o (ọ̑; ȃ; ȃ) Spodnjejakobskodólčan -a, neurad. Spódenjčan -a in Jákobčan -a m, preb. i. (ọ̑; ọ̑; ȃ) Spodnjejakobskodólčanka -e ž, preb. i. (ọ̑)
 30. Spódnji Lóg -ega -a m, zem. i. (ọ̑ ọ̑) v ~em ~u spodnjelóški -a -o, neurad. logárski -a -o (ọ̑; á) Spodnjeložàn -ána in Spodnjeložán -a, neurad. Logárec -rca m, tretja oblika z -em preb. i. (ȁ á; ȃ; á) Spodnjeložánka -e ž, preb. i. (ȃ)
 31. zavójek -jka m (ọ̑) ~ v spodnjem delu črke  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA