Slovenski pravopis 2001

soj (273)


 1. sòj 1 sôja m s -em pojm. (ȍ ó) ~ sveče; poud. sonce v žarečem ~u |sijanju|
 2. sòj 2 sôja m s -em (ȍ ó) biol. ~ bakterij sev
 3. sója -e ž, snov. (ọ́; ọ̑) pridobivati olje iz ~e; pojm. gojiti ~o
 4. sójen -a -o (ọ́) komu poud. Ta človek ji ni bil ~ |ni postal njen mož|; neobč. To mu je bilo ~o usojeno
 5. sojeníca -e ž, člov. (í) prerokovanje sojenic sojeníčin -a -o (ı̑)
 6. sòjetník -a m, člov. (ȍí) dogovor med ~i sòjetníca -e ž, člov. (ȍí) sòjetníčin -a -o (ȍı̑)
 7. sójin -a -o (ọ̑) ~a moka
 8. Sojúz -a m, stvar. i. (ȗ) |rusko vesoljsko plovilo|
 9. dosója -e ž, pojm. (ọ̑) ~ pravde
 10. dosójati -am nedov. -ajóč; -an -ana; dosójanje (ọ́) šport. žarg. kaj ~ enajstmetrovke prisojati
 11. izposója -e ž, pojm. (ọ̑) ~ knjig; števn. večkratne ~e denarja
 12. izposójati -am nedov. -ajóč; -an -ana; izposójanje (ọ́) kaj ~ avtomobile izposójati si -am si (ọ́) kaj ~ ~ denar, živila; izposojati si kaj od koga ~ ~ ideje od drugih avtorjev; poud. izposojati si koga |norčevati se iz koga|
 13. izposójen -a -o (ọ́) vrniti ~ denar izposójenost -i ž, pojm. (ọ́)
 14. izposójenka -e ž (ọ́) jezikosl. |podomačena prevzeta beseda|
 15. izposojeválec -lca [u̯c] m z -em člov. (ȃ) izposojeválka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) izposojeválčev -a -o [u̯č] (ȃ)
 16. izposojeválen -lna -o (ȃ) izposojeválni -a -o (ȃ) ~ čas; ~a knjižnica
 17. izposojeválnica -e ž (ȃ) ~ koles
 18. izposojeváti -újem nedov. izposojevánje; drugo gl. posojevati (á ȗ) kaj ~ avtomobile; Knjižnica ~uje ob torkih izposojeváti si -újem si (á ȗ) kaj ~ ~ denar
 19. izposojnína -e ž (í) ~ za knjige
 20. mesojéd 1 -a m živ. (ẹ̑ ẹ́; ẹ̑) Mačke in volkovi so ~i; člov., poud. |kdor rad je meso|
 21. mesojéd 2 -a -o (ẹ̑ ẹ́ ẹ́; ẹ̑) Mačke so ~e mesojédi -a -o (ẹ́; ẹ̑) ~a rastlina
 22. mesojédec -dca m z -em člov. (ẹ̑) poud. |kdor rad je meso|: Bil je velik ~ mesojédka -e ž, člov. (ẹ̑) poud. mesojédčev -a -o (ẹ̑) poud.
 23. nèprosójen -jna -o (ȅọ́; ȅọ̑) ~a snov; To blago je ~o nèprosójnost -i ž, pojm. (ȅọ́; ȅọ̑)
 24. sójen -a -o (ȅọ́) neobč., poud. komu njemu ~i dom |ne namenjeni|; neobč., poud. To je njen ~i zaročenec |s katerim se ni mogla zaročiti| sójenost -i ž, pojm. (ȅọ́) neobč., poud.
 25. nèusójen -a -o (ȅọ́) komu poud. To je njej ~i zaročenec |s katerim se ni mogla zaročiti| nèusójenost -i ž, pojm. (ȅọ́) poud.
 26. obsojajóče nač. prisl. (ọ́) ~ pogledati koga
 27. obsójati -am nedov. -ajóč; -an -ana; obsójanje (ọ́) koga česa ~ sina lahkomiselnosti; obsojati koga/kaj ~ rasistično politiko; po krivem ~ sosedo
 28. obsójen -a -o (ọ́) na kaj biti ~ ~ več let zapora; publ. biti ~ ~ neuspeh; po krivem ~ obsójeni -ega m, člov. (ọ́) pobeg na smrt ~ega obsójenost -i ž, pojm. (ọ́)
 29. obsójenec -nca m z -em člov. (ọ́) obsójenka -e ž, člov. (ọ́) obsójenčev -a -o (ọ́)
 30. osója -e ž (ọ́; ọ̑) sneg na ~i |na senčni strani|
 31. Osojáne -án ž mn., zem. i. (á ȃ) |kraj v Reziji|: v Osojàh osôjski -a -o (ó)
 32. osójen -jna -o (ọ́; ọ̑) ~ gozd osójni -a -o (ọ́; ọ̑) ~o pobočje osójnost -i ž, pojm. (ọ́; ọ̑)
 33. Osójsko jézero -ega -a s, zem. i. (ọ́ ẹ̑) |jezero na avstrijskem Koroškem|
 34. posójati -am nedov. -ajóč; -an -ana; posójanje (ọ́) komu kaj ~ sošolcem knjige; ~ na, za visoke obresti
 35. posójen -a -o (ọ́) Knjiga ni moja, ampak ~a
 36. posojeválec -lca [u̯c] m s -em člov. (ȃ) ~ denarja; knj. pog. ~ knjig izposojevalec posojeválka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) posojeválčev -a -o [u̯č] (ȃ)
 37. posojeváti -újem nedov. -ujóč, -eváje; -àl -ála, -àt, -án -ána; posojevánje; (-àt) (á ȗ) redk. komu/čemu kaj ~ študentom denar posojati
 38. posojílen -lna -o (ı̑) posojílni -a -o (ı̑) ~i pogoji
 39. posojílnica -e ž (ı̑) izposoditi si denar v ~i
 40. posojílničen -čna -o (ı̑) posojílnični -a -o (ı̑) ~i prostori
 41. posojílniški -a -o (ı̑) ~a stavba
 42. posojílništvo -a s, pojm. (ı̑) ~ na Kranjskem
 43. posojílo -a s (í) več milijonov ~a; pojm. kupiti pohištvo na ~
 44. posojilo.. prvi del podr. zlož. posojilodajálec, posojilojemálec
 45. posojilodajálec -lca [u̯c] m s -em člov. (ȃ) izvod pogodbe za ~a posojilodajálka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) posojilodajálčev -a -o [u̯č] (ȃ)
 46. posojilojemálec -lca [u̯c] m s -em člov. (ȃ) posojilojemálka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) posojilojemálčev -a -o [u̯č] (ȃ)
 47. posojnína -e ž (í) neobč. izposojnina
 48. presója -e ž, pojm. (ọ̑) narediti kaj po lastni ~i; ~ položaja; neobč. ~ literarnega dela ocenitev; števn., neobč. gledališke ~e ocene
 49. presojajóče nač. prisl. (ọ́) ~ gledati
 50. presójati -am nedov. -ajóč; -an -ana; presójanje (ọ́) koga/kaj ~ dokaze; neobč. ~ prosilce ocenjevati; ~, kaj je pravilno

1 51 101 151 201 251    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA