Slovenski pravopis 2001

prsa (3)


  1. pŕsa pŕs s mn. (ŕ; ȓ) neknj. pog. prsi
  2. prsàt -áta -o; bolj ~ (ȁ á á; ȁ ȃ á) ~a ženska prsátost -i ž, pojm. (á; ȃ)
  3. ..áča ž. prip. obr. (á) 1. člov. 'vršilka' lováča; nečlov. klopotáča 2. 'vršilnica' brisáča, igráča, kopáča 3. člov. 'nosilka lastnosti' prsáča; nečlov. krastáča 4. 'nosilnica lastnosti' rebráča  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA