Slovenski pravopis 2001

pastir (35)


 1. pastír -ja m s -em člov. (í) ovčji ~; poud. dušni ~ |duhovnik, župnik|; živ. kačji ~; električni ~ pastiríca -e ž, člov. (í) gosja ~; nečlov. |ptič| pastírjev -a -o (í) pastiríčin -a -o (ı̑)
 2. pastírček -čka m, člov. (í) manjš. pastiríčica -e ž, člov. (í) manjš. pastiríčka -e ž, člov. (í) manjš. pastiríčičin -a -o (í)
 3. pastírec -rca m s -em člov. (í) star. pastir, pastirček
 4. pastirjeváti -újem nedov. -ujóč, -eváje; -àl -ála, -àt, pastirjevánje; (-àt) (á ȗ)
 5. pastírski -a -o (í) ~a palica; poud. ~a služba |duhovniška, škofovska|; ver. ~o pismo
 6. pastírsko primer. prisl. (í) ~ oblečen; glasb. |pastorale|
 7. pastírstvo -a s, pojm. (í; ı̑) ~ v planinah; ver. dušno ~
 8. duhôvnopastírski -a -o (ó/ȏí) ~a služba
 9. dúšnopastírski -a -o (ȗí) star. duhovniški: ~ poklic
 10. bívolar -ja m z -em člov. (ı̑) |pastir| bívolarjev -a -o (ı̑)
 11. bukóličen -čna -o (ọ́) slovstv. bukólični -a -o (ọ́) ~a poezija |idealizirana pastirska| bukóličnost -i ž, pojm. (ọ́) slovstv.
 12. číkoš -a m s -em člov. (ı̑) |pastir v madžarskem okolju| číkošev -a -o (ı̑)
 13. črédnik -a m, člov. (ẹ̑) |pastir| črédnica -e ž, člov. (ẹ̑) črédničin -a -o (ẹ̑)
 14. duhôvno.. prvi del podr. zlož. (ó/ȏ) duhôvnopastírski, duhôvnozgodovínski
 15. dúšen -šna -o (ȗ) dúšni -a -o (ȗ) ~ mir; star. ~ pastir duhovnik
 16. dúšno.. prvi del podr. zlož. (ȗ) dúšnopastírski
 17. gávčo -a m z -em člov. (ȃ) |južnoameriški pastir| gávčev -a -o (ȃ)
 18. idíla -e ž (ı̑) avtor pastirske ~e; pojm., poud. ~ družinskega življenja |idealno družinsko življenje|
 19. kávboj -a m s -em člov. (ȃ) ameriški ~ |pastir na konju|; |filmski lik| kávbojev -a -o (ȃ)
 20. kózji -a -e in kôzji -a -e (ọ́; ọ̑; ȏ) ~ pastir; poud. ~a steza |zelo ozka, strma|
 21. libéla -e ž (ẹ̑) vodna tehtnica; neobč. kačji pastir
 22. opŕtati -am dov. -an -ana; opŕtanje (ŕ; ȓ) koga/kaj ~ konje; ~ nahrbtnik; oprtati komu kaj ~ pastirju koš
 23. Pán -a m, oseb. i. (ȃ) |grški bog pastirjev|
 24. pastorále 2 nač. prisl. (ȃ) glasb. pastirsko
 25. pìk pòk posnem. medm. (ı̏ ȍ) ~ ~, poka pastir z bičem
 26. popiskávati -am nedov. -ajóč; popiskávanje (ȃ) Pastir ~a
 27. povedríti -ím dov. povédril -íla, nam. povedrít/povedrìt; povedrênje; drugo gl. vedriti (í/ı̑ í) ~ v pastirski koči
 28. stán 2 -a in stán -ú m, druga oblika dalje -u -- -u -om; -ôva -ôv; -ôvi -ôv (ȃ; ȃ ȗ) pastirski ~; star. imeti vlažen ~ vlažno stanovanje
 29. strnjeváti -újem nedov. -ujóč, -eváje; -àl -ála, -àt, -án -ána; strnjevánje; (-àt) (á ȗ) kaj ~ manjše skupine v večjo; ~ vrste strnjeváti se -újem se (á ȗ) Čreda se ~uje okrog pastirja
 30. šášje -a s, skup. (ȃ) ~ v močvirju; snov. pastirski plašči iz ~a
 31. ščúrkov -a -o (ú) nardp. ~ skedenj |pastirska igrača|
 32. tresorépka -e ž (ẹ̑) pokr. bela pastirica
 33. udínjati -am dvovid., nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; udínjanje (í) koga ~ nove hlapce |jemati v službo|; udinjati koga za kaj ~ otroke za pastirje |dajati v službo| udínjati se -am se (í) ~ ~ pri kmetih; udinjati se za koga/kaj ~ ~ ~ domačega učitelja; slabš. udinjati se komu/čemu ~ ~ politiki |služiti|
 34. úkati 1 -am nedov. -ajóč, -áje; úkanje, pokr. ukánje (ú; ȗ) Pastirji ~ajo
 35. vôlkec -kca [u̯k] m z -em živ. (ȏ) manjš. volkulja z ~i; žival. |kačjemu pastirju podobna žuželka; pajek|  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA