Slovenski pravopis 2001

oklepnica (2)


  1. oklépnica -e ž (ẹ̑) voj. žarg. |oklepna ladja|
  2. oklópnica -e ž (ọ̑) oklepnica  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA